ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Οι ταξιδιώτες σε χώρες του εξωτερικού πρέπει:
-να αποφεύγουν να οδηγούν όταν δεν γνωρίζουν την περιοχή και όταν το σύστημα οδήγησης είναι διαφορετικό, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
-να οδηγούν προσεκτικά και να μην αναπτύσουν μεγάλη ταχύτητα
-να αποφεύγουν να κολυμπούν σε θάλασσες πού δεν γνωρίζουν και όταν κολυμπούν να μην απομακρύνονται από τις ακτές
-να αποφεύγουν την υπερβολική έκθεση στον ήλιο

Διαβάστε επίσης