Μέτρα διευκόλυνσης των ζευγαριών που κάνουν εξωσωματική από το ΓΕΣ

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού στο πλαίσιο της προσφοράς του στο κοινωνικό σύνολο και της διαρκούς μέριμνας για το προσωπικό και τα στελέχη του, ανακοίνωσε την ενεργή συμμετοχή και υποστήριξη του στα ζευγάρια που προσφεύγουν στη μέθοδο της εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Είναι γεγονός ότι ικανός αριθμός ζευγαριών αντιμετωπίζει πρόβλημα υπογονιμότητας. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το 20% περίπου των τοκετών που πραγματοποιούνται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα είναι αποτέλεσμα της προαναφερθείσας μεθόδου.

Η εξωσωματική γονιμοποίηση είναι μία τεχνική της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής όπου η γονιμοποίηση γίνεται εκτός σώματος. Επισημαίνεται δε ότι η εν λόγω μέθοδος ακολουθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα το οποίο διαρκεί, κατά περίπτωση, 1-2 μήνες περίπου.

Κατά τη διάρκεια της παραπάνω διαδικασίας απαιτείται η λήψη φαρμάκων και συχνές ιατρικές εξετάσεις, ενώ η επιτυχία της μεθόδου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται η ηρεμία και η καλή ψυχολογική κατάσταση.

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τα παραπάνω, το Γενικό Επιτελείο Στρατού καθορίζει τις παρακάτω ενέργειες:

– Με την γνωστοποίηση στην υπηρεσία της έναρξης ενός κύκλου εξωσωματικής γονιμοποίησης, η ενδιαφερόμενη:

– Θα απαλλάσσεται από κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα καθώς και από εικοσιτετράωρη υπηρεσία διανυκτερεύσεως (ο κύκλος της εξωσωματικής γονιμοποίησης θα ξεκινάει από τη λήψη φαρμακευτικής αγωγής μέχρι το τεστ κυήσεως).

– Θα λαμβάνει απαλλαγή κατά τις ημέρες λήψης ωαρίων και εμβρυομεταφοράς.

– Κατ’ ανάλογο τρόπο θα διευκολύνεται το άρρεν στρατιωτικό προσωπικό στην έκταση που απαιτείται κατά περίπτωση.

– Οι διοικήσεις θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, εξαντλώντας όλες τις υπηρεσιακές τους δυνατότητες για τη διευκόλυνση της εν λόγω κατηγορίας στελεχών καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και ιδιαίτερα κατά την περίοδο μετά την εμβρυομεταφορά και μέχρι το τέλος της κυήσεως.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση