Μέτρα του υπουργείου Αμυνας για βελτίωση της υγειονομικής φροντίδας

Τον Ιανουάριο του 2002, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής ’μυνας κ. Γ. Παπαντωνίου, ειδική συμβουλευτική επιτροπή, προκειμένου να μελετήσει θέματα υγειονομικής φροντίδας και περίθαλψης. Η επιτροπή, αφού ολοκλήρωσε ένα πρώτο κύκλο θεμάτων, παρέδωσε δια του προέδρου της, Καθηγητή και Αντιπροέδρου της Ακαδημίας Αθηνών κ. Γρ. Σκαλκέα, τις διαπιστώσεις και προτάσεις της. Με βάση αυτές τις προτάσεις και το σχεδιασμό των Υγειονομικών Σωμάτων των τριών κλάδων, διαμορφώθηκαν οι στόχοι του ΥΠΕΘΑ για το επόμενο διάστημα, που παρουσίασε ο υπουργός Αμυνας κ. Γ. Παπαντωνίου.

Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός Νοσοκομείων με Διακλαδική Προσέγγιση

Για τη διατήρηση και βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών απαιτούνται:

1. Συνέχιση και ενίσχυση της διακλαδικής συνεργασίας στα λειτουργούντα τμήματα και διεύρυνσή της σε νέες δραστηριότητες. Συγκεκριμένα προτείνεται η ανάπτυξη:
– Γυναικολογικής- Μαιευτική Κλινικής
– Παιδιατρικής κλινικής
– Κέντρου Τραύματος
– Διακλαδικού τμήματος Μαζικών Καταστροφών, συμπεριλαμβανομένης και της Πυρηνικής και Βιοχημικής ’μυνας, μετά την ολοκλήρωση του έργου της Ολυμπιακής Υγειονομικής Μονάδας των Ενόπλων Δυνάμεων, και σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και λοιπά εμπλεκόμενα Υπουργεία.

2. Συνεχής εκσυγχρονισμός του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με τα ετήσια προγράμματα προμηθειών των Νοσοκομείων. ’μεση εγκατάσταση και λειτουργία:
– Μαγνητικού Τομογράφου στο 251 ΓΝΑ
– Πολύχωρου θαλάμου αποπίεσης στο Ν.Ν.Α.
– Αναβάθμιση της μονάδας εγκαυμάτων του 401

Παράλληλα, σχεδιάζεται η δημιουργία προγραμμάτων συνεχούς εκπαίδευσης του Υγειονομικού Προσωπικού σε συνεργασία με Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστημιακές Κλινικές Εσωτερικού και Εξωτερικού για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου.

Μηχανοργάνωση Νοσοκομείων

Μέχρι τώρα, στα μεγάλα Στρατιωτικά Νοσοκομεία είχαν γίνει προσπάθειες για την ανάπτυξη της μηχανοργάνωσης τους με την προμήθεια και εγκατάσταση Μηχανολογικού Εξοπλισμού (Hardware) και δικτύων, καθώς και εφαρμογή προγραμμάτων μηχανοργάνωσης σε εργαστήρια και εξωτερικά ιατρεία.

Προτείνεται να ολοκληρωθεί ο μηχανολογικός εξοπλισμός των νοσοκομείων με πρόβλεψη για διασύνδεση όλων των υγειονομικών μονάδων.

Το ΥΠΕΘΑ έχει ήδη προτείνει στο Επιχειρησιακό Σχέδιο “Κοινωνία της Πληροφορίας” μια σειρά δράσεων που σχετίζονται με την εισαγωγή εφαρμογών πληροφορικής στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία.

Οι προτεινόμενες δράσεις περιλαμβάνουν:
– Δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς
– Ατομική κάρτα ιατρικών δεδομένων
– Πληροφορικό σύστημα των εργαστηρίων
– Δημιουργία δικτύων τηλεϊατρικής

Τηλεϊατρική

Αποτελεί επιλέξιμη δράση από το Γ΄ΚΠΣ. Στόχος του ΥΠΕΘΑ είναι η ανάπτυξη πλήρους δικτύου τηλεϊατρικής το συντομότερο δυνατό.

ΝΙΜΙΤΣ

Είναι και θα παραμείνει Νοσηλευτικό Ίδρυμα του ΜΤΣ παρέχοντας υγειονομικές υπηρεσίες σε όλους τους δικαιούχους βετεράνους των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας και εξυπηρετώντας, όπως και τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, και άλλες κατηγορίες πολιτών στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του.

Βασική επιδίωξη είναι, με τον κατάλληλο προγραμματισμό στην παραγωγή και αξιοποίηση του Ιατρικού δυναμικού των Ενόπλων Δυνάμεων, να καλυφθούν μελλοντικά οι ανάγκες του Ιδρύματος σε ιατρικό προσωπικό από τους γιατρούς των Ενόπλων Δυνάμεων και της ΕΛ.ΑΣ. Κανείς από τους υπηρετούντες γιατρούς του ΕΣΥ δεν πρόκειται να θιγεί από τις μεταβολές.

Κοινωνική προσφορά

Οι Ένοπλες Δυνάμεις, και ειδικότερα το Υγειονομικό Σώμα, έχουν μία σημαντική προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Συγκεκριμένα :

– Νοσηλεία στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία μεγάλου αριθμού πολιτών
– Συμμετοχή στις Αεροδιακομιδές που αποφασίζονται μέσω ΕΚΑΒ
– Παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας σε κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών της ηπειρωτικής ή νησιωτικής Ελλάδας
– Υγειονομική υποστήριξη ειρηνευτικών αποστολών
– Αποστολή υγειονομικού υλικού σε δοκιμαζόμενους λαούς

Εξάλλου, αιτήματα του πολιτικού προσωπικού του ΥΕΘΑ σχετικά με τις προϋποθέσεις νοσηλείας στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, αντιμετωπίζονται θετικά στο πλαίσιο των υφισταμένων δυνατοτήτων, σε συνεννόηση με τους ασφαλιστικούς τους φορείς για τη διευθέτηση του θέματος της καταβολής των νοσηλίων.

Σταθερή επιδίωξη του ΥΠΕΘΑ είναι η βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και η διεύρυνση της προσφοράς τους στον Ελληνικό λαό, λαμβάνοντας υπόψη ότι η οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων ανταποκρίνεται σε ειδικές συνθήκες και δυνητικές επιχειρησιακές ανάγκες στο πλαίσιο της αμυντικής στρατηγικής της χώρας.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση