ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΠΑΦΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Τα νοσήματα αυτά μεταδίδονται με τη σεξουαλική επαφή με άτομα που έχουν την νόσο , τη χρησιμοποίηση κοινών βελονών μεταξύ χρηστών ναρκωτικών ουσιών, μετάγγιση μολυσμένου αίματος και παραγώγων αυτού και υπάρχουν σε όλες τις χώρες.
Δεν μεταδίδονται με τον αέρα, νερό, νυγμούς εντόμων, αντικείμενα ή ρούχα. Τα προστατευτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται είναι:
-να αποφεύγεται η σεξουαλική επαφή και να μη χρησιμοποιούνται κοινές βελόνες με άτομα που είναι πιθανό να είναι φορείς
-να χρησιμοποιείται πάντα προφυλακτικό απο την αρχή της σεξουαλικής επαφής
-να γινεται εμβολιασμός για ηπατίτιδα Β όταν ταξιδεύουν σε χώρες με μεγάλη συχνότητα της νόσου.

Διαβάστε επίσης