Κλινική εξέταση

Ωτός

-Ιστορικό: ενδιαφέρει το είδος, η ένταση, η διάρκεια και ο τρόπος εμφάνισης των συμπτωμάτων. Τα κύρια ενοχλήματα-συμπτώματα του ωτολογικού ασθενούς μπορεί να είναι:

1)’λγος στο αυτί ή στην περιοχή γύρω από αυτό. Αντανακλαστική ωταλγία λόγω νευρικών συνδέσεων μπορεί να εμφανίζεται και σε παθήσεις άσχετες με το αυτί, όπως παθήσεις των δοντιών, του φάρυγγα, της κροταφογναθικής άρθρωσης κ.α. Ιδιαίτερη σημασία έχει η ωταλγία για τον καρκίνο της ανώτερης αναπνευστικής και πεπτικής οδού, μια και μπορεί να είναι το μοναδικό σύμπτωμα.

2)Ωτόρροια, δηλαδή εκροή υγρού από το αυτί.

3)Εμβοές, το σύμπτωμα που ο ασθενής περιγράφει: «βουίζουν τα αυτιά μου». Εκτός των ωτολογικών νοσημάτων εμβοές προκαλούνται και από άλλα αίτια π.χ υπέρταση. Η θεραπεία τους είναι αιτιολογική, υπάρχουν όμως περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή και τότε επιβάλλεται η ψυχολογική εξοικείωση του ασθενούς με το ενόχλημα του.

4)Βαρηκοΐα («δεν ακούω καλά»).

5)Ίλιγγος, δηλαδή η ψευδαίσθηση της περιστροφικής κίνησης των αντικειμένων ή του ασθενούς γύρω από αυτά. Εκτός από τις ωτολογικές παθήσεις με ίλιγγο εκδηλώνονται και παθήσεις των υπόλοιπων οργάνων που συμμετέχουν στην ισορροπία του σώματος, όπως π.χ της παρεγκεφαλίδας καθώς και ορισμένες γενικές παθήσεις, όπως διαβήτης , υπέρταση, επιληψία, εγκεφαλικές παθήσεις και μερικά φάρμακα π.χ βαρβιτουρικά κ.α. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του ιλίγγου (έναρξη, διάρκεια, ένταση κ.λ.π) και τα αποτελέσματα των λειτουργικών λαβυρινθικών δοκιμασιών (βλ. εξέταση λαβυρίνθου) γίνεται η διαφορική διάγνωση του ιλίγγου, αν δηλαδή πρόκειται για βλάβη στο έσω ους ή σε άλλο σημείο του αιθουσαίου συστήματος ώστε να εφαρμοστεί η ανάλογη θεραπεία.

Το ιστορικό συμπληρώνεται με το ατομικό και κληρονομικό αναμνηστικό για την αποκάλυψη τυχόν παθήσεων που επηρεάζουν την λειτουργία του ωτός και της ακοής.

-Επισκόπηση της περιοχής του ωτός: αναζητείται οίδημα, ερυθρότητα, τραύμα κ.α.

-Ψηλάφηση της περιοχής για αποκάλυψη επώδυνων σημείων.

-Ωτοσκόπηση: είναι η επισκόπηση του έξω ακουστικού πόρου και του τυμπανικού υμένα με ειδικό εργαλείο, το ωτοσκόπιο και με κατάλληλο τεχνητό φωτισμό. Η φυσιολογική τυμπανική μεμβράνη έχει λεία υφή και μαργαριταροειδή χροιά.

Ανάλογα με τα ευρήματα η εξέταση του ωτός συμπληρώνεται με την ωτομικροσκόπηση, δηλαδή την εξέταση με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο και με ακτινολογικό έλεγχο (απλές ακτινογραφίες, αξονική και μαγνητική τομογραφία). Τα ευρήματα από τα παραπάνω συναξιολογούνται και συνδυάζονται με τα ευρήματα από την εξέταση της ακοής και του λαβυρίνθου.

Ακοής (μονάδα μέτρησης της έντασης του ήχου: decibel=db)

-Εξέταση με ειδικά όργανα, τους τονοδότες.

-Ακοόγραμμα
Πραγματοποιείται με ειδικά μηχανήματα, τους ακοογράφους. Με τη βοήθεια ακουστικών χορηγούνται ήχοι διαφόρων συχνοτήτων προοδευτικά μειούμενης έντασης και σημειώνοντας την ελάχιστη ακουστή ένταση ήχου (=ουδός ακοής) σε κάθε συχνότητα προκύπτει το ακοομετρικό διάγραμμα ή ακοόγραμμα.

Οι συχνότητες που εξετάζονται είναι αυτές του φάσματος της ομιλίας. Ο φυσιολογικός ουδός ακοής γι΄ αυτές τις συχνότητες είναι (0) μηδέν db. Εξετάζεται και η αγωγή δια του αέρος και δια των οστών. Αν και πρόκειται για υποκειμενική μέθοδο εξέτασης, σε συνδυασμό με άλλες αντικειμενικές εξετάσεις δίνει σημαντικές πληροφορίες για τα επίπεδα της ακοής.

-Τυμπανόγραμμα, δοκιμασία ακουστικού αντανακλαστικού
Γίνονται με τον τυμπανογράφο και αποτελούν αντικειμενικές μεθόδους εξετάσεως. Ελέγχουν τον τυμπανικό υμένα και το μέσο αυτί.

– Οι ωτοακουστικές εκπομπές και τα ακουστικά προκλητά δυναμικά είναι ηλεκτρονικές αντικειμενικές μέθοδοι εξέτασης της ακοής, που καταγράφουν τα ηλεκτρικά δυναμικά στα οποία μετατρέπονται τα ηχητικά κύματα στον κοχλία και στο ακουστικό νεύρο αντίστοιχα. Προϋποθέτουν ειδικό εξοπλισμό και παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για την εντόπιση του σημείου της βλάβης στο σύστημα της ακοής.

Κλινική εξέτασηΕικόνα 2: ακοομετρικό διάγραμμα

Λαβυρίνθου

Ο ερεθισμός του λαβυρίνθου προκαλεί διάφορα συμπτώματα π.χ. ίλιγγο, ναυτία, έμετο και την έκλυση ορισμένων αντανακλαστικών του αυτόνομου νευρικού συστήματος, τα αιθουσαία αντανακλαστικά, από τα οποία το πιο αξιόλογο αποτελεί ο νυσταγμός. Νυσταγμό καλούμε σύγχρονες ρυθμικές και ακούσιες διαφόρων κατευθύνσεων κινήσεις των βολβών των οφθαλμών.

Υπάρχουν διάφορα είδη νυσταγμού, όπως ο οπτοκινητικός, ο αιθουσαίος νυσταγμός, ο νυσταγμός θέσεως, καλοήθης και κακοήθης νυσταγμός. Μπορεί να αποτελεί σύμπτωμα ή να προκληθεί αντανακλαστικά με ειδικές λειτουργικές λαβυρινθικές δοκιμασίες, τις οποίες εφαρμόζουμε για την εξέταση του αιθουσαίου συστήματος.

Η προσεκτική μελέτη των χαρακτηριστικών και του είδους των προκαλούμενων από τις δοκιμασίες αυτές αιθουσαίων αντανακλαστικών και κυρίως του νυσταγμού μας δίνει πολύτιμες πληροφορίες για την κατάσταση του λαβυρίνθου, καθώς και για την διαφορική διάγνωση της αιτίας που τα προκαλεί.

Επίσης, το ηλεκτρονυσταγμογράφημα (καταγραφή ηλεκτρικών δυναμικών από τις νυσταγμικές κινήσεις των ματιών) αποτελεί διαγνωστικό μέσο για τον εντοπισμό αιθουσαίων παθήσεων.

Διαβάστε επίσης