Φυσιολογία της ακοής

Φυσιολογία της ακοήςΕικόνα 1: σχηματική παράσταση δεξιού αυτιού

1. πτερύγιο
2. λοβίο
3. έξω ακουστικός πόρος
4. τυμπανικός υμένας
5. σφύρα
6. άκμονας
7. αναβολέας
8. ευσταχιανή σάλπιγγα
9. ημικύκλιοι σωλήνες
10. αίθουσα
11. κοχλίας
12. ακουστικό νεύρο

Γενικά

Τα ηχητικά κύματα μέσω του έξω ακουστικού πόρου φτάνουν στον τυμπανικό υμένα και τον θέτουν σε δόνηση. Στη συνέχεια η δόνηση μεταβιβάζεται δια των ακουστικών οσταρίων στο έσω αυτί, όπου η δόνηση του κοχλία προκαλεί δόνηση στο όργανο του Corti με αποτέλεσμα τη μετατροπή της ηχητικής ενέργειας σε ηλεκτρική και τη μεταβίβαση αυτής μέσω του κοχλιακού νεύρου στον ακουστικό φλοιό του εγκεφάλου που βρίσκεται στον κροταφικό λοβό. Εκεί θα γίνει η αντίληψη του ήχου ως το αίσθημα της ακοής.

Ο τρόπος αυτός μεταφοράς της ηχητικής ενέργειας στο έσω αυτί ονομάζεται «αγωγή δια του αέρος». Υπάρχει και η «αγωγή δια των οστών», όπου τα ηχητικά κύματα προσκρούουν στα οστά του κρανίου, τα θέτουν σε δόνηση η οποία μεταβιβάζεται στο έσω αυτί, γι΄ αυτό και όταν βουλώνουμε τα αυτιά μας εξακολουθεί να υφίσταται το αίσθημα της ακοής.

Με τον όρο φυσιολογική ακοή δεν εννοούμε απλά ότι ακούμε τους ήχους αλλά συγχρόνως ότι καταλαβαίνουμε και τη σημασία τους. Αυτή η επεξεργασία του ήχου γίνεται στον εγκέφαλο. Ο άνθρωπος δεν γεννιέται με τέτοιου είδους ακοή, δηλαδή ακοή αντιλήψεως. Το βρέφος ό,τι ακούει είναι άγνωστοι θόρυβοι. Από τον τέταρτο μήνα αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι οι ήχοι έχουν σημασία και γυρίζει το κεφάλι του προς αυτούς. Με την πάροδο του χρόνου καταλαβαίνει ότι ο ήχος χρησιμοποιείται για επικοινωνία. Μετά το πρώτο έτος αρχίζει να μιμείται, δηλαδή να λέει ό,τι ακούει και προοδευτικά αναπτύσσεται η ακοή και η ομιλία, δύο άρρηκτα συνδεδεμένες λειτουργίες.

Φυσιολογία Αιθουσαίου Συστήματος

Με τον όρο αιθουσαίο σύστημα εννοούμε το σύνολο των ανατομικών στοιχείων (παρεγκεφαλίδα, οφθαλμοί, αυτί κ.α.) και των μεταξύ τους συνδέσεων, που συμβάλλουν στην ισορροπία του σώματος και στην αίσθηση της θέσης του σώματος στο χώρο. Διαταραχή του αιθουσαίου συστήματος προκαλεί ένα σύνολο συμπτωμάτων που λέγεται αιθουσαίο σύνδρομο και περιλαμβάνει ίλιγγο, ναυτία, έμετο, ατονία, ψυχρούς ιδρώτες, ωχρότητα μεταβολές της αρτηριακής πίεσης, πτώση του σώματος, νυσταγμό κ.α.

Το έσω αυτί και το αιθουσαίο νεύρο αποτελούν δύο από τις σπουδαιότερες λειτουργικές δομές του αιθουσαίου συστήματος. Σε κάθε κίνηση της κεφαλής και του σώματος η περιέχουσα στο έσω αυτί λέμφος κινείται και δημιουργεί ένα ρεύμα λέμφου με αποτέλεσμα τη διέγερση του αιθουσαίου νεύρου και τη μετάβαση του ερεθίσματος μέσω αυτού στα αντίστοιχα εγκεφαλικά κέντρα π.χ. την παρεγκεφαλίδα απ’ όπου ρυθμίζεται η ισορροπία του ανθρώπινου σώματος.

Υπάρχει στενή ανατομική συνάφεια του προσωπικού νεύρου (έβδομη εγκεφαλική συζυγία – νευρώνει αισθητικά και κινητικά μεγάλο μέρος του προσώπου, της γλώσσας καθώς και τον μυ του αναβολέα και τους σιαλογόνους αδένες) με το ακουστικό νεύρο, το έσω και το μέσο αυτί μέσα στο κροταφικό οστό. Tα δύο νεύρα πορεύονται μαζί στον έσω ακουστικό πόρο. Γι΄ αυτό έχουν σημασία στην ωτολογία οι καταστάσεις που επηρεάζουν τη φυσιολογική λειτουργία του νεύρου και αντίστροφα, παθήσεις του αυτιού είναι δυνατόν να επηρεάσουν το νεύρο.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση