Ρήξη μηνίσκου – Είναι η αρθροσκόπηση γόνατος η πιο ασφαλής θεραπεία

Η αρθροσκόπηση μηνίσκου είναι μία γρήγορη διαδικασία κατά την οποία εισάγονται στην άρθρωση τα κατάλληλα εργαλεία μέσα από 2 μικρές τομές.

Το γόνατο είναι μία από τις πιο σημαντικές αρθρώσεις στο σώμα, αφού σε καθημερινή βάση επιβαρύνεται με το σωματικό βάρος στο βάδισμα ή στην αθλητική δραστηριότητα. Για την άρθρωση αυτή σημαντικό ρόλο έχουν οι μηνίσκοι, οι οποίοι κατανέμουν όλα τα φορτία και φροντίζουν να απορροφούν όσο γίνεται τους κραδασμούς.

Αν κάποιος έχει έντονο πόνο στο γόνατο πιθανότατα να υπάρχει ρήξη μηνίσκων, η συχνότερη αιτία πόνου στο γόνατο. Η ρήξη μπορεί να είναι είτε τραυματική είτε εκφυλιστική. Στην πρώτη περίπτωση έχουμε τραυματισμό, ενώ στην δεύτερη ο ασθενής είναι συνήθως πάνω από 60 ετών και προέρχεται από την φυσιολογική γήρανση.

Διάγνωση στην ρήξη μηνίσκων

Μία πετυχημένη διάγνωση βασίζεται στη λήψη ιστορικού και στην διενέργεια σωστών κλινικών εξετάσεων. Η διάγνωση γίνεται ευκολότερη με μαγνητική τομογραφία και με απλές ακτινογραφίες, οι οποίες βοηθούν στο να αποκλειστούν άλλες οστικές βλάβες.

Τέλος, σημαντικό ρόλο στη διάγνωση παίζει η αρθροσκόπηση μηνίσκου και η αρθροσκόπηση γόνατος διαγνωστικές και ταυτόχρονα θεραπευτικές εξετάσεις.

Θεραπεία στην ρήξη μηνίσκου

Δεν χρειάζεται πάντα η θεραπεία να είναι χειρουργική, μπορεί να είναι και συντηρητική. Ο χειρουργός ορθοπεδικός για να καθορίσει το θεραπευτικό πλάνο λαμβάνει υπόψιν του παράγοντες όπως η ηλικία, το επίπεδο δραστηριότητας του ασθενούς, την γενικότερη κατάσταση της υγείας του (συνυπάρχουσα παθολογία κ.α.).

Η αρθροσκόπηση μηνίσκου είναι μία γρήγορη διαδικασία κατά την οποία εισάγονται στην άρθρωση τα κατάλληλα εργαλεία μέσα από 2 μικρές τομές. Με τη βοήθεια κάμερας ανιχνεύονται όλες οι παθολογικές καταστάσεις και αποκαθίστανται εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον χειρουργό.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα στην αρθροσκόπηση γόνατος;

  • Πολύ καλή ορατότητα της άρθρωσης
  • Μικρότερο τραύμα και λιγότερες επιπλοκές
  • Γρήγορη ανάρρωση
  • Μετεγχειρητικά, ο ασθενής δεν πονάει
  • Αμεσότερη επάνοδος του ασθενούς στις καθημερινές του δραστηριότητες
  • Βελτιωμένο αισθητικό αποτέλεσμα λόγω των μικρών τομών, σε αντίθεση με την μεγάλη τομή του ανοιχτού χειρουργείου

Διαβάστε επίσης