Ποιοι είναι οι τύποι σκολίωσης και ποια η θεραπεία τους

Η σκολίωση είναι μία διαταραχή που έχει προκύψει από το 11ο κύρτωμα της θωρακικής μοίρας με ταυτόχρονη στροφή σπονδύλων. Η συχνότερη μορφή σκολίωσης είναι αυτή που έχει προκύψει συνήθως εκ γενετής, χωρίς να παρουσιάζει καμία αιτία.

Στην χώρα μας δεν υπάρχουν κάποια στατιστικά που να αποδεικνύουν τον αριθμό των ατόμων που έχουν διαγνωστεί με σκολίωση. Υπολογίζεται πάντως ότι είναι μεγάλος.

Ποιοι τύποι υπάρχουν με βάση την ηλικία;

  1. Από την γέννηση μέχρι 3 ετών
  2. Από 3 ετών μέχρι 9
  3. Από 9 μέχρι 18

Στην ουσία ο παραπάνω διαχωρισμός είναι αυτός που ξεχωρίζει την νηπιακή από την παιδική και την εφηβική σκολίωση. Και οι 3 διαφέρουν σχετικά μεταξύ τους, δίνοντας άλλα συμπτώματα κάθε φορά.

Θεραπεία

Η θεραπεία εξαρτάται από μία σειρά παραμέτρων. Πρώτον από την θέση του κυρτώματος, την ταχύτητα επιδείνωσης της ίδιας της σκολίωσης στην διάρκεια των χρόνων και την δυσκαμψία που υπάρχει στο κύρτωμα.

Από αυτές τις παραμέτρους θα προκύψει και η θεραπεία, η οποία μπορεί να είναι συντηρητική με φυσιοθεραπεία ή με άσκηση όπως είναι το κολύμπι.

Από την άλλη μπορεί να χρειαστεί ένας κηδεμόνας, ο οποίος σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού, εφαρμόζεται συγκεκριμένες ώρες, μέχρι την ωρίμανση του σκελετού.

Η γυμναστική που θα σας συστήσει ο γιατρός είναι πολύ σημαντική παράμετρος για την πορεία του κάθε ασθενούς, όπως και η φυσικοθεραπεία, η οποία μπορεί να ενδυναμώσει την σπονδυλική στήλη και να την προετοιμάσει για την τέλεια αποθεραπεία.

Διαβάστε επίσης