Υπερέμεση της κύησης

Γενικά

Η υπερέμεση της κύησης είναι μία επιπλοκή της κύησης, η οποία εμφανίζεται συνήθως έως την 12 εβδομάδα και χαρακτηρίζεται από την πρόκληση πολλών εμέτων στην έγκυο γεγονός που σταδιακά της προκαλεί αφυδάτωση, οξέωση και ορισμένες φορές και ίκτερο.

Αίτια

Η επιπλοκή αυτή εμφανίζεται συνήθως στις πρωτότοκες και σε μεγάλο ποσοστό στη πολύδυμη κύηση, το υδράμνιο και τη μύλη κύηση. Παρά το γεγονός ότι δεν έχει εξακριβωθεί η ακριβής αιτία, που προκαλεί την υπερέμεση, ωστόσο αποτελεί προδιαθεσικό παράγοντα η ψυχολογική αστάθεια της εγκύου, ενώ ενοχοποιείται για την υπερέμεση και ο υπερθυρεοειδισμός.

Εργαστηριακά ευρήματα

Κατά την υπερέμεση παρατηρούνται υψηλές τιμές οιστρογόνων και χοριακής γοναδοτροπίνης. Η υπερέμεση προκαλεί ίκτερο, γεγονός που συνεπάγεται βλάβη του ήπατος, η οποία οφείλεται στην έλλειψη βιταμινών και πρωτεινών. Στις περιπτώσεις αυτές παρουσιάζεται και αύξηση της αλκαλικής φωσφατάσης και των τρανσαμινασών.

Διαφορική διάγνωση

Σημειωτέον ότι πρέπει να τονιστεί η ανάγκη διάκρισης της υπερέμεσης τόσο από εμετούς που προκαλούνται λόγω λήψεως ορισμένων αντιβιοτικών ή καρδιοτονοτικών φαρμάκων όσο και από άλλες παθολογικές καταστάσης του πεπτικού συστήματος, όπως έλκος, κωλικός ήπατος, παγκρεατίτιδα, αποφρακτικός ειλεός.

Αντιμετώπιση

Η υπερέμεση αντιμετωπίζεται νοσοκομειακά, με την κατάκλιση της ασθενούς και τη χορήγηση ενδοφλεβίως υγρών, βιταμινών και αντιεμετικών φαρμάκων, όπως η διμενυδρινάτη, ή η μετοκλοπραμίδη, ενώ αποφεύγεται η λήψη τροφών ή υγρών από το στόμα.

Διαβάστε επίσης