ΚΑΤΑΓΜΑ ΣΚΑΦΟΕΙΔΟΥΣ

Γενικά

Το κάταγμα αυτό συμβαίνει σε όλες τις ηλικίες, ιδιαίτερα όμως σε νέους 20-30 ετών. Το σκαφοειδές ανήκει στα οστά του καρπού. Το κάταγμα προκαλείται από πτώση στην άκρα χείρα με τον καρπό σε υπερέκταση.

Το κάταγμα είναι αρκετά σοβαρό γιατί
α) μπορεί να περάσει απαρατήρητο και
β) συχνά δεν πωρώνεται και καταλήγει σε ψευδάρθρωση.

Κλινική εικόνα

Κλινικά υπάρχει ελαφρό οίδημα και πόνος κατά την πίεση στη ραχιαία επιφάνεια του καρπού. Η έκταση της πηχεοκαρπικής είναι κυρίως περιορισμένη και επώδυνη και λιγότερο η κάμψη.

Διάγνωση

Πολλές φορές η ακτινογραφία δεν δείχνει κάταγμα όταν η κάκωση είναι πρόσφατη ενώ αν επαναληφθεί ο ακτινολογικός έλεγχος σε 10-15 ημέρες μετά το κάταγμα αποκαλύπτεται λόγω απασβεστώσεως στο σημείο του κατάγματος.

Θεραπεία

Η θεραπεία των καταγμάτων του σκαφοειδούς είναι συντηρητική με γύψινο επίδεσμο πηχεοκαρπικό ο οποίος περιλαμβάνει και την πρώτη φάλαγγα του αντίχειρα για να είναι σταθερή η ακινητοποίηση. Ο γύψος επί καλής προγνώσεως κατάγματος παραμένει 6 εβδομάδες. Οταν όμως το κάταγμα δεν είναι καλής προγνώσεως (όπως π.χ του κεντρικού πόλου), τότε παραμένει για πολύ περισσότερο χρόνο (3 ή 4 μέχρι και 6 μήνες). Οταν εγκατασταθεί ψευδάρθρωση η θεραπεία είναι χειρουργική.

Παρατηρήσεις

Επειδή τα βασικά αγγεία του σκαφοειδούς μπαίνουν από το περιφερικό τμήμα του οστού προς το κεντρικό, η πώρωση εξαρτάται απ’ τη θέση του κατάγματος. Οσο κεντρικότερα είναι το επίπεδο του κατάγματος, τόσο χειρότερη είναι η πρόγνωση και τα ποσοστά ψευδάρθρωσης και άσηπτης νέκρωσης του κεντρικού τμήματος του κατάγματος αυξάνονται.

Διαβάστε επίσης