Τι είναι ηωσινοφιλία;

Σε αρκετές περιπτώσεις είναι μια αθώα κατάσταση. Πάντοτε, όμως, χρειάζεται έλεγχος.

Τα λευκά αιμοσφαίρια αποτελούνται απο διάφορες υποομάδες κυττάρων μεταξύ των οποίων και τα ηωσινόφιλα. Αποτελούν συνήθως το 1-3% του συνόλου και η αύξηση του αριθμού τους λέγεται ηωσινοφιλία.

Το συχνότερο αίτιο της είναι οι αλλεργίες. Ένα άλλο συχνό αίτιο είναι η μόλυνση με παράσιτα και αφορά ιδιαίτερα αυτούς που έχουν ζώα ή μένουν σε αγροτικές περιοχές.

Συνήθως όταν θεραπευθεί το αίτιο διορθώνεται και η ηωσινοφιλία. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να διερευνάται σε βάθος απο τον θεράποντα ιατρό.

Διαβάστε επίσης