Ξένα σώματα

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Είναι πολύ συχνή η κατάποση ξένων σωμάτων από παιδιά προσχολικής κυρίως ηλικίας και βρέφη. Τα ξένα σώματα από το στόμα διέρχονται είτε στο πεπτικό ή στο αναπνευστικό και ανάλογα με το μέγεθος το σχήμα και τη θέση απόφραξης μπορεί να είναι έως και απειλητικά για τη ζωή.

Α. Ξένα σώματα στο λάρυγγα

Μπορεί να είναι κομμάτια από παιχνίδια, παραμάνες, νομίσματα, τροφές ή τμήματα τροφών (τσόφλι από αυγό, κόκκαλο ψαριού-κότας). Τα παιδιά αρχικά παρουσιάζουν απώλεια φωνής, δύσποια, πανικό και τελικά συριγμό.

Πρέπει αμέσως να ‘κρεμάσουμε’ το παιδί με το κεφάλι προς τα κάτω ή να κάνουμε το χειρισμό Heimlich. Αν αυτά αποτύχουν πραγματοποιείται λαρυγγοσκόπηση υπό γενική αναισθησία ή καταστολή με τοπικό αναισθητικό.

Β. Ξένα σώματα στον οισοφάγο

Τα αντικείμενα που ενοχοποιούνται είναι παραμάνες, κοσμήματα, κουμπιά, νομίσματα, παιχνίδια, κλειδιά, μπαταρίες. Οι παράγοντες που καθορίζουν αν το ξένο σώμα περάσει στο στομάχι είναι το μέγεθος του αντικεμένου, η στένωση του οισοφάγου και ο σπασμός του οισοφάγου.

Κλινική εικόνα
Το παιδί πονάει, αδυνατεί να καταπιεί και έχει έντονη σιελόρροια.

Επιπλοκές
Μπορεί να συμβεί πνευμονία από εισρόφηση, πυρετός, βήχας, καθώς και συμπτωματολογία διάτρησης οισοφάγου.

Διάγνωση
Μπαίνει την απλή ακτινογραφία αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης, ή θώρακος F/P, το αντικείμενο απεικονίζεται αν είναι αντινοσκιερό. Διαφορετικά πρέπει να γίνει ακτινοσκόπηση μετά από κατάποση βαρίου.

Αντιμετώπιση
Το αντικείμενο αφαιρείται με οισοφαγοσκόπηση

Γ. Ξένα σώματα στο έντερο

Ολα τα ξένα σώματα που καταλήγουν στο στομάχι, βγαίνουν κατά 95% τα 2-3 πρώτα εικοσιτετράωρα.

1. Στρογγυλά, οβάλ, κυβοειδή αντικείμενα, όπως νομίσματα, βόλοι, κουμπιά, παραμάνες δεν χρειάζονται εισαγωγή παρά μόνο παρακολούθηση στο σπίτι. Ενδειξη για εισαγωγή αποτελούν οι παρακάτω κλινικές εκδηλώσεις: πόνος, έμετος, αίμα στα κόπρανα, ή εάν το αντικείμενο δεν έχει βγει μετά από 5 ημέρες.

2. Αιχμηρά και μικρά αντικείμενα, όπως βελόνες, πινέζες, ανοιχτές παραμάνες, πρόκες. Τα παιδιά αυτά πρέπει να εισάγονται στο Νοσοκομείο για παρακολουθηση. Μπορεί να εκδηλώσουν πόνο, πυρετό, ευαισθησία ή αιμορραγία από το ορθό. Οι επαναλ/νες ακτινογραφίες επιβεβαιώνουν ή όχι τη διέλευση του αντικειμένου. Ενδείξεις εγχείρησης αποτελούν η περιτονίτιδα και η μεγάλη αιμορραγία.

3. Μακρυά λεπτά αντικείμενα, όπως μολύβια, στυλό, εργαλεία, κόκκαλα από κοτόπουλο, τσιμπιδάκι. Οι ανατομικές θέσεις που θα σταθούν εμπόδιο στη διέλευση τέτοιων αντικειμένων είναι ο πυλωρός, η αγκύλη του δωδεκαδακτύλου, το Treitz και η ειλεοτυφλική βαλβίδα. Τα αντικείμενα λόγω του μήκους τους δεν μπορούν να στρίψουν και τρυπούν το τοίχωμα του εντέρου. Πρέπει πάντα να γίνεται εισαγωγή. Ενδείξεις για εγχείρηση είναι η περιτονίτιδα, η αιμορραγία και η στασιμότητα του αντικειμένου στην ίδια θέση. Δεν χρειάζεται ειδική δίαιτα στη διατροφή αυτών των παιδιών. Καλό είναι να πίνουν μεταλλικό νερό και να αποφεύγονται τα καθαρτικά, καθώς και οι μαγνήτες στην άκρη σωλήνων για να τραβήξουμε τα μεταλλικά αντικείμενα. Οι κυριότερες άμεσες επιπλοκές από αυτά τα αντικείμενα είναι η αιμορραγία, η διάτρηση, η περιτονίτιδα και το εντερικό συρίγγιο, ενώ απώτερες είναι η παγίδευση του αντικειμένου στη μεκέλειο απόφυση και η εξώθηση του αντικειμένου εξωπεριτοναϊκά, ή εντός της περιτοναϊκής κοιλότητας.

4. Μπαταρίες. Ειδικά για τις μπαταρίες πρέπει να γίνεται ακτινολογικός έλεγχος ανά 6ωρο. Αν δεν προωθούνται τότε προβαίνουμε σε εγχείρηση.

Διαβάστε επίσης