Καλοήθεις όγκοι λεπτού εντέρου

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Πρόκειται για όγκους του λεπτού εντέρου, οι οποίοι προέρχονται από το επιθήλιο ή το συνδετικό ιστό. Συνήθως είναι αδενώματα, λειομυώματα ή λιπώματα. Είναι συχνά ασυμπτωματικά, εκτός εάν προκαλέσουν εγκολεσμό και συνεπακολούθως, εντερική απόφραξη, ή εάν αιμορραγήσουν. Η αντιμετώπιση, από τη στιγμή που θα διαπιστωθούν, είναι η χειρουργική αφαίρεση του τμήματος του λεπτού εντέρου, που έχει τον όγκο.

Αδενώματα

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα αληθή αδενώματα, τα λαχνώδη αδενώματα και τα αδενώματα των αδένων του Brunner, που δεν έχουν κακοήθη προδιάθεση, σε αντίθεση με τα λαχνώδη. Τα αδενώματα, σε ένα ποσοστό του 20%, εντοπίζονται στο δωδεκαδάκτυλο και είναι συχνά ασυμπτωματικά.

Λειομυώματα

Είναι μονήρεις καλοήθεις όγκοι, από λείο μυϊκό ιστό. Εμφανίζονται κλινικά με αιμορραγία.

Σύνδρομο Peutz-Jeghers

Το σύνδρομο περιλαμβάνει μελάχρωση του δέρματος και των βλεννογόνων, σε συνδυασμό με πολύποδες του γαστρεντερικού σωλήνα. Οι πολύποδες είναι αμαρτώματα και είναι πολλαπλοί στη νηστίδα, τον ειλεό και το ορθό. Προκαλούν αιμορραγία ή εντερική απόφραξη λόγω εγκολεασμού, οπότε ενδείκνυται και η χειρουργική αφαίρεσή τους.

Διαβάστε επίσης