Μεταστατικοί όγκοι ήπατος

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Μεταστατικοί όγκοι ήπατος είναι οι κακοήθεις όγκοι του ήπατος, των οποίων η πρωτοπαθής εστία είναι σε άλλα όργανα. Είναι 20 φορές πιο συχνοί όγκοι σε σχέση με τους πρωτοπαθείς. Το 25-50% των ασθενών που πεθαίνουν από καρκίνο έχουν μεταστάσεις στο ήπαρ. Οι μεταστάσεις αναπτύσσονται στο ήπαρ, πιο γρήγορα κι από την αρχική αιτία (τον πρωταρχικό όγκο) και φθάνουν εδώ μέσω, της πυλαίας, των λεμφαγγείων, της ηπατικής αρτηρίας, της άμεσης επέκτασης (γειτονικής εξάπλωσης).

Συμπτώματα

Τα συμπτώματα είναι πόνος, ανορεξία, απώλεια βάρους, ίκτερος, ασκίτης και ψηλαφητή μάζα στο ήπαρ.

Διάγνωση

Η αλκαλική φωσφατάση είναι αυξημένη, καθώς και η SGOT, ενώ η αλφαφετοπρωτεϊνη είναι φυσιολογική. Αν ο πρωταρχικός όγκος είναι στο παχύ έντερο, είναι αυξημένο και το CEA (καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο).
Η αξονική, η μαγνητική και η αγγειογραφία βοηθούν στη διάγνωση.

Αντιμετώπιση

Ενδείξεις για ηπατεκτομή (χειρουργική αφαίρεση του όγκου) είναι
1. Η πρωτοπαθής εστία να είναι υπό έλεγχο (αντιμεωπίζεται)
2. Δεν υπάρχουν αλλού μεταστάσεις
3. Η κατάσταση του αρρώστου επιτρέπει την επέμβαση
4. Είναι εφικτή η εκρίζωση του όγκου

Στον όγκο του Wilmis (νεφροβλάστωμα), που απαντάται στα παιδιά, αλλά και στον καρκίνο του παχέως εντέρου, η ηπατεκτομή για ηπατικές μεταστάσεις, έχει βελτιώσει την πενταετή επιβίωση. Ακόμα και μεταστάσεις πολύ μεγάλες σε μέγεθος αντιμετωπίστηκαν πρώτα με χημειοθεραπεία, έως ότου μειωθούν και μπορούν να αφαιρεθούν.
Ενδοαρτηριακή έγχυση φαρμάκων (χημειοθεραπευτικών) έχει εφαρμοστεί και μπορεί να ανακουφίσει προσωρινά από τα συμπτώματα, όμως δεν υπερέχει από την ενδοφλέβια χορήγησή τους.

Διαβάστε επίσης