Εκκολπώματα λεπτού εντέρου

Κατηγορίες

Τα συγγενή εκκολπώματα είναι αληθή και περιλαμβάνουν όλες τις στοιβάδες του λεπτού εντέρου. Τα επίκτητα εκκολπώματα είναι ψευδή, διότι μόνο ο βλενογόνος και υποβλεννογόνιος χιτώνας προβάλλουν διαμέσου ενός χάσματος του μυϊκού τοιχώματος.

Τα συνηθέστερα εκκολπώματα του λεπτού εντέρου, είναι αυτά που εντοπίζονται στο δωδεκαδάκτυλο και το εκκόλπωμα του Meckel.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση