Οστίτης ιστός

Γενικά

Ο οστίτης ιστός είναι ιδιαίτερο είδος ερειστικού ιστού. Παρά το ότι από απόψεως αντοχής πλησιάζει εκείνης του σιδήρου, το βάρος του είναι μόλις το 1/3 αυτού.

Λειτουργίες

Οι λειτουργίες που επιτελεί είναι:
1. Παρέχει στο σώμα την απιτούμενη σκληρότητα και αντοχή για τη διατήρηση της εξωτερικής μορφής του.
2. Με το σχηματισμό των οστών προστατεύει τα όργανα που βρίσκονται μέσα στις οστικές κοιλότητες.
3. Παίζει σπουδαίο ρόλο στο μεταβολισμό του ασβεστίου.

Δομή

Αποτελείται όπως όλοι οι ιστοί, από κύτταρα και μεσοκυττάρια ουσία.

Κύτταρα
i. Οστοβλάστες, κύτταρα υπεύθυνα για την ανάπλαση και την παραγωγή νέου οστού.
ii. Οστεοκλάστες, κύτταρα υπεύθυνα για την αποδόμηση των οστών.
iii. Οστεοκύτταρα, είνια οστεοβλάστες που εγκλείσθηκαν μέσα στην οστέινη ουσία.

Μεσοκυττάρια ουσία
Λόγω της λειτουργικής απόστολής των οστών, η μεσοκυττάρια ουσία παρουσιάζει ιδιαίτερο βαθμό σκληρότητας και αντοχής που οφείλεται στον εμπλουτισμό της με ανόργανα άλατα.
Αποτελείται από:
i. ΄Ινες κολλαγόνου.
ii. ΄Αμορφη θεμέλια ουσία (το οργανικό μέρος του οστίτη ιστού που βρίσκετια σε αναλογία 35%)
iii. ’λατα ανόργανα σε αναλογία 65%, κυρίως ασβεστίου.

Μορφές

Υπάρχουν δύο τύποι οστίτη ιστού:
1. Ο συμπαγής (φλοιώδης), που αποτελεί το 80% του σκελετού και είναι αυξημένος στις διαφύσεις των μακρών οστών.
2. Ο δοκιδώδης (σπογγώδης) οστίτιης ιστός, που βρίσκεται σε επαφή με τα κύτταρα του μυελού των οστών, είναι αυξημένος στα σώματα των σπονδύλων, στην πύελο και στα εγγύς άκρα των μηριαίων.

Ο μυελός των οστών που βρίσκεται στον ενήλικα στα παραπάνω σημεία είναι υπεύθυνος για την παραγωγή των κυττάρων του αίματος.

Εξωτερικά το οστό καλύπτεται από λεπτό ινώδη υμένα που λέγεται περιόστεο και είναι η υπεύθυνη στοιβάδα του οστού για την έκλυση του οστικού πόνου.

Διαβάστε επίσης