Ο χρόνος παραμονής αυξάνει τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις

Ο χρόνος παραμονής αυξάνει τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξειςΔύο στους δέκα ασθενείς, που εισάγονται στα νοσοκομεία, προσβάλλονται από ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, οι οποίες αποτελούν παγκοσμίως την τέταρτη αιτία θανάτου μετά τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τον καρκίνο και τα δυστυχήματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που θα παρουσιαστούν στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διπλωματούχων Νοσηλευτριών-Νοσηλευτών Χειρουργείου, οι εργασίες του οποίου θα πραγματοποιηθούν από τις 5 έως τις 7 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, οι συνηθέστερες ενδονοσοκομοιακές λοιμώξεις είναι η ουρολοίμωξη, η λοίμωξη χειρουργικού τραύματος (μετεγχειρητική λοίμωξη) και η πνευμονία, ενώ ακολουθεί η λοίμωξη από καθετήρα. Από όλες τις νοσοκομειακές λοιμώξεις το 14% με 16% είναι λοιμώξεις που προκλήθηκαν στο χειρουργείο. Η λοίμωξη ενός ασθενούς στο χειρουργείο αυξάνει κατά μέσο όρο την παραμονή του στο νοσοκομείο κατά δέκα ημέρες.

Παρά τις εξελίξεις στο χώρο της καταπολέμησης των λοιμώξεων, όπως βελτίωση αερισμού χειρουργείων, αποστείρωση, χειρουργικές μέθοδοι κ.ά, οι θάνατοι οι προερχόμενοι από λοιμώξεις στα χειρουργεία είναι μεγάλοι σε αριθμό.

Αυτό μερικώς μπορεί να οφείλεται στην ανάπτυξη μικροβίων με αυξημένη αντίσταση στην καταπολέμησή τους, καθώς και στο γεγονός ότι αυξήθηκε ο αριθμός των ασθενών προχωρημένης ηλικίας, των οποίων το ανοσοποιητικό σύστημα είναι ήδη καταβεβλημένο.

Ιδιαίτερα για τη μετεγχειρητική λοίμωξη ένας από τους βασικούς παράγοντες, που έχουν ενοχοποιηθεί για την ανάπτυξή της είναι η μακροχρόνια παραμονή του ασθενούς στο νοσοκομείο πριν από τη χειρουργική επέμβαση.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της μικροβιακής χλωρίδας του ασθενούς προς ανθεκτικά στελέχη μεγαλύτερης λοιμογόνου δράσης. Έτσι μετά από επεμβάσεις γενικής χειρουργικής διαπιστώθηκε ποσοστό φλεγμονής 3,4% σε ασθενείς με περισσότερες από 15 μέρες προεγχειρητική νοσηλεία, έναντι ποσοστού 1,2% σε ασθενείς με μία μέρα ενδονοσοκομειακή προεγχειρητική παραμονή.

Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις στην Ελλάδα κοστίζουν το χρόνο περίπου 40 δισεκατομμύρια δραχμές και στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα τρισεκατομμύριο δραχμές, ενώ σύμφωνα με μια αμερικανική μελέτη περισσότεροι από τέσσερα εκατομμύρια κάτοικοι των Ηνωμένων Πολιτειών, κυρίως ηλικιωμένοι, πεθαίνουν κάθε χρόνο από μία λοίμωξη.

Ο αριθμός αυτός ξεπερνά κατά πολύ το σύνολο των εισαγομένων κάθε χρόνο στα νοσοκομεία για καρκίνους, καρδιαγγειακά νοσήματα και ατυχήματα. Από τους 77.000 θανάτους που μελετήθηκαν αποδείχτηκε ότι οι 19.000 προκλήθηκαν κατ’ ευθείαν από νοσοκομειακή λοίμωξη, ενώ στις υπόλοιπες 58.000 η λοίμωξη συνέβαλε στην επέλευση του θανάτου από άλλη αιτία, όπως το εγκεφαλικό επεισόδιο ή ο καρκίνος.

Για την πρόληψη των λοιμώξεων του χειρουργικού πεδίου καθοριστικό παράγοντα παίζουν:

-Η παροχή αποτελεσματικά ποιοτικής φροντίδας μετά από ανάπτυξη διαδικασιών και στρατηγικών εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων στη νοσηλευτική πράξη με απόρροια τη μείωση του κόστους εργασίας, αποφυγή επιπλοκών και κατά συνέπεια προαγωγή της υγείας.

-Συναίνεση των επιτροπών λοιμώξεων των νοσοκομείων σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο αναφορικά με τις στρατηγικές ανάπτυξης και πρόληψης των λοιμώξεων του χειρουργικού πεδίου.

-Εισαγωγή ενδονοσοκομειακών προγραμμάτων συνεχούς ενημέρωσης και επιμόρφωσης των επαγγελματιών υγείας σε νέα δεδομένα σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου και μέτρων πρόληψης και προστασίας γενικά και ιδιαίτερα του χειρουργικού πεδίου.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση