Το κάπνισμα μειώνει την παραγωγικότητα

Οι εργαζόμενοι οι οποίοι καπνίζουν παίρνουν περισσότερες αναρρωτικές άδειες και πιθανόν να είναι και λιγότερο παραγωγικοί σε σχέση με τους μη καπνιστές, σύμφωνα με αποτελέσματα μελέτης που δημοσιεύονται στο τεύχος Σεπτεμβρίου του επιστημονικού περιοδικού Tobacco Control.

Στη μελέτη αυτή πήραν μέρος 300 εργαζόμενοι από το τμήμα κρατήσεων μίας αεροπορικής εταιρίας, όπου σε μία χρονική περίοδο 3 μηνών μετρήθηκαν οι ημέρες που οι εργαζόμενοι πήραν άδεια για λόγους υγείας.

Επιπλέον οι εργαζόμενοι συμπλήρωσαν από μόνοι τους ερωτηματολόγια όπου αξιολογούσαν την παραγωγικότητά τους, αλλά και το πώς νόμιζαν ότι θα αξιολογούνταν από τους ανώτερους και από τους συναδέλφους τους ανάλογα με την παραγωγικότητά τους.

Επίσης, για την πιο αντικειμενική αξιολόγηση της παραγωγικότητας μετρήθηκε ο αριθμός των κρατήσεων που σημείωσε ο κάθε εργαζόμενος.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι καπνιστές πήραν 4 ημέρες άδειας για λόγους υγείας μέσα στους 3 αυτούς μήνες, οι πρωην καπνιστές πήραν κατά μέσο όρο 2,4 ημέρες άδειας ενώ οι μη καπνιστές πήραν μόλις 1.3 ημέρες άδειας.

Οι πρώην καπνιστές αξιολόγησαν την παραγωγικότητά τους πιο υψηλά απ’ ό,τι οι καπνιστές, ενώ όσο μεγαλύτερη ήταν η περίοδος που οι εργαζόμενοι είχαν διακόψει το κάπνισμα τόσο λιγότερες ήταν οι ημέρες απουσίας από την εργασία, λόγω ασθένειας.

Διαβάστε επίσης