Διαταραχές στο χρώμα του δέρματος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Οι ενδοκρινοπάθειες που σχετίζονται με μεταβολές στη χροιά του δέρματος είναι :
1. Νόσος του Addison: Μπορεί να συνυπάρχει υπέρχρωση με αποχρωματισμό (λεύκη). Μελαγχρωματικές κηλίδες στους βλεννογόνους, στα ούλα και στις θηλές.
2. Κύηση και θυρεοτοξίκωση: Παρουσιάζονται καστανόχρωμες κηλίδες ιδιαίτερα στο πρόσωπο (χλόασμα).
3. Νόσος του Cushing: Παρουσιάζεται κοκκινωπή χροιά στο δέρμα του προσώπου.
4. Μυξοίδημα: Το πρωτοπαθές μυξοίδημα συνδυάζεται με καρωτιναιμία και κίτρινη χροιά του προσώπου.
5. Καρκινοειδές: Συνδυάζεται με αιφνίδιο ερύθημα και αίσθημα έξαψης και αποχρωματισμό.

Διαβάστε επίσης