Υπερβολική ανάπτυξη

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1. Πρώιμη ανάπτυξη των γεννητικών οργάνων : Μπορεί να είναι γνήσια και να οφείλεται σε υποθαλαμικές ή υποφυσιακές διαταραχές, ή ψευδής και να οφείλεται σε περίσσεια επινεφριδικών, ωοθηκικών ή ορχικών ορμονών. Οι ασθενείς αυτοί εάν δεν αντιμετωπισθούν έγκαιρα τελικά αναπτύσσουν βραχύ ύψος, λόγω πρώιμης σύγκλεισης των επιφύσεων των μακρέων οστών.
2. Γιγαντισμός : Αυξημένη έκκριση της αυξητικής ορμόνης πριν από την εφηβεία λόγω υποφυσικού όγκου που εκκρίνει αυξητική ορμόνη.
3. Μεγαλακρία : Το ίδιο σύνδρομο με το παραπάνω, μόνο που εκδηλώνεται λόγω της δράσης της αυξητικής ορμόνης μετά το πέρας της εφηβείας.
4. Αμιγής υπογοναδισμός : Υψηλό ανάστημα με το άνοιγμα των χεριών να είναι μεγαλύτερο από το ύψος και το διάστημα ανάμεσα στα πέλματα και στην ηβική σύμφυση να είναι υπερβολικά μακρύ.

Διαβάστε επίσης