ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗ

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Η βρογχοσκόπηση αποτελεί χρήσιμη εξέταση για τη διάγνωση και αντιμετώπιση πολλών πνευμονικών παθήσεων. Με την εξέταση αυτή ο γιατρός είναι σε θέση να ελέγξει άμεσα τους πνεύμονες για την παρουσία νεοπλασματικών διηθήσεων, πνευμονικών λοιμώξεων, εστιών αιμορραγίας και να λάβει μικρά τεμάχια για ιστολογική εξέταση και μικροβιολογική καλλιέργεια ή να αφαιρέσει ξένα σώματα που προκαλούν απόφραξη.

Η εξέταση εκτελείται αφού προηγούμενα ο ασθενής έχει λάβει μικρή φαρμακευτική καταστολή και δεν απαιτείται νοσηλεία. Σχετικές αντενδείξεις αποτελούν ο σπασμός των αεροφόρων οδών και η αιμορραγική διάθεση. Η πιθανότητα επιπλοκών από τη βρογχοσκόπηση είναι μικρότερη από 2% και συνήθως αφορά πυρετό, αιμόπτυση και παροδική υποξυγοναιμία.

Διαβάστε επίσης