ΑΤΥΠΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ

Νέο άτομο, ήπια συμπτώματα, που επιμένουν και η ακτινογραφία έχει ευρήματα.

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Ο όρος χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει τις λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος οι οποίες έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όσον αφορά τα συμπτώματα και τα ευρήματα κατά την κλινική εξέταση, από τις τυπικές βακτηριακές πνευμονίες

Αίτια

Τα πιο συχνά αίτια τις άτυπης πνευμονίας είναι το Μυκόπλασμα της πνευμονίας, η Λεγιονέλλα, τα Χλαμύδια, ο ιός της Γρίπης (Α και Β) και οι αδενοϊοί. Οι άτυπες πνευμονίες και ιδιαίτερα αυτές που οφείλονται στο Μυκόπλασμα, προσβάλλουν συνήθως άτομα ηλικίας κάτω των 40 ετών και αποτελούν περίπου το 50% στο σύνολο των πνευμονιών στους ενήλικες. Προσβάλλουν συνήθως μεγάλες ομάδες πληθυσμού όπως στρατιώτες, μαθητές ή τα μέλη μιας οικογένειας, δεδομένου ότι η νόσος μεταδίδεται με σταγονίδια μεταξύ των ατόμων.

Συμπτώματα

Οι άτυπες πνευμονίες εκδηλώνονται περισσότερο με συστηματικά ενοχλήματα, παρά με συμπτώματα από το αναπνευστικό σύστημα. Τα κύρια συμπτώματα όλων των άτυπων πνευμονιών είναι

· Πυρετός συνήθως χαμηλός
· Μυαλγίες
· Αρθραλγίες
· Κεφαλαλγία
· Κακουχία
· Βήχας συνήθως μη παραγωγικός
· Ήπιος θωρακικός πόνο

Κλινική εξέταση – εργαστηριακά ευρήματα

Η κλινική εξέταση συνήθως δεν καταδεικνύει ιδιαίτερα παθολογικά ευρήματα. Η εξέταση αίματος πιθανά να καταδείξει μικρού βαθμού λευκοκυττάρωση. Ειδικές δοκιμασίες είναι δυνατό να καταδείξουν τον υπεύθυνο μικροοργανισμό, στην πράξη όμως ελάχιστα χρησιμοποιούνται. Κύριο γνώρισμα στις άτυπες πνευμονίες είναι η διάσταση μεταξύ των κλινικών και των ακτινολογικών ευρημάτων. Έτσι, ενώ τα κλινικά ευρήματα μπορεί να είναι ελάχιστα, στην ακτινογραφία θώρακα μπορούν να διαπιστωθούν ποικίλης έκτασης ετερόπλευρες ή αμφοτερόπλευρες σκιάσεις.

Θεραπεία

Η θεραπεία είναι εμπειρική και αφορά τη χορήγηση τετρακυκλίνης ή μακρολίδης για 10 ημέρες. Η αποκατάσταση μετά την οξεία φάση αναμένεται να είναι πλήρης, χωρίς καμία υπολειμματική διαταραχή.

Διαβάστε επίσης