ΑΤΕΛΕΚΤΑΣΙΑ

Η σύμπτωση τμήματος ή ολόκληρου του πνεύμονα λόγω απόφραξης. Η θεραπεία είναι ανάλογη της υποκείμενης νόσου που προκαλεί την ατελεκτασία.

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Η σύμπτωση τμήματος ή ολόκληρου του πνεύμονα λόγω απόφραξης των βρόγχων και των μικρότερων βρογχιολίων.

Αίτια

Η απόφραξη των κατώτερων αεραγωγών μπορεί να οφείλεται σε συλλογή και κατακράτηση πνευμονικών εκκρίσεων σε κατακεκλιμένους ασθενείς, σε εισρόφηση ξένου σώματος, σε πρωτοπαθές ή μεταστατικό νεόπλασμα του πνεύμονα, σε οξεία φλεγμονώδη βλάβη ή πνευμονικό έμβολο και σε πίεση του πνεύμονα από παρακείμενες νόσους όπως πλευρίτιδα ή πνευμοθώρακας. Η ατελεκτασία στους ενήλικες δεν είναι συνήθως απειλητική για τη ζωή κατάσταση, αφού οι πνεύμονες που απομένουν, αρκούν για να αντιρροπήσουν την λειτουργική ανωμαλία που δημιουργείται από την απώλεια του ατελεκτασικού τμήματος. Εντούτοις είναι δυνατό η ατελεκτασική περιοχή να επιμολυνθεί, με τελικό αποτέλεσμα την πρόκληση πνευμονίας (υποστατική πνευμονία).

Συμπτώματα

Η σύμπτωση μικρού τμήματος του πνεύμονα είναι δυνατό να μην προκαλέσει κανένα απολύτως σύμπτωμα και η διάγνωση να τεθεί τυχαία σε ακτινογραφία θώρακα. Σε μεγαλύτερου βαθμού ατελεκτασία, τα κυριότερα συμπτώματα είναι:

· Δύσπνοια
· Βήχας
· Αναπνευστικός συριγμός
· Θωρακικός πόνος

και αν αναπτυχθεί πνευμονία

· Πυρετός και ρίγος

Κλινική εξέταση – εργαστηριακά ευρήματα

Η κλινική εξέταση αποκαλύπτει ελάττωση του αναπνευστικού ψιθυρίσματος στην πάσχουσα περιοχή και αμβλύτητα στη επίκρουση του θώρακα, ενώ σε μεγάλη ατελεκτασία είναι δυνατό να παρατηρηθεί ασύμμετρη έκπτυξη των πνευμόνων. Στην πλειονότητα όμως των περιπτώσεων που αφορούν την ατελέκτασία μικρής περιοχής του πνεύμονα, η κλινική εξέταση δεν αποκαλύπτει ιδιαίτερα στοιχεία.

Τα ακτινολογικά ευρήματα ποικίλλουν ανάλογα με τη βαρύτητα της νόσου. Η πλέον συνηθισμένη ακτινολογική εικόνα αφορά τις λεπτές ταινιοειδείς σκιάσεις, ιδιαίτερα προς τις βάσεις των πνευμόνων. Η βρογχοσκόπηση μπορεί να βοηθήσει τόσο στη διαπίστωση της αιτίας που προκαλεί την βρογχική απόφραξη όσο και στην απομάκρυνση ξένων σωμάτων που παρεμποδίζουν την ομαλή δίοδο του αέρα. Η αξονική τομογραφία του θώρακα μπορεί να καταδείξει τη φύση και την ακριβή θέση της απόφραξης.

Θεραπεία

Η θεραπεία είναι ανάλογη της υποκείμενης νόσου που προκαλεί την ατελεκτασία. Βασικές αρχές είναι:
· Κατάκλιση του ασθενή στην υγιή πλευρά του θώρακα, ώστε να καταστεί δυνατή η έκπτυξη του πνεύμονα
· Βαθιές αναπνοές με παράλληλες πλήξεις του θώρακα, ώστε να απομακρυνθούν οι εκκρίσεις
· Απομάκρυνση των ξένων σωμάτων, αν αποτελούν αίτιο της νόσου, με βρογχοσκόπηση
· Θεραπεία της υποκείμενης νόσου

Η πρόγνωση είναι καλή εφόσον θεραπευθεί η υποκείμενη αιτία που προκαλεί την απόφραξη.

Διαβάστε επίσης