ΔΥΣΠΝΟΙΑ

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Η βράχυνση της αναπνοής η οποία συνοδεύεται απαραίτητα από αντικειμενικές ενδείξεις δυσχερούς, εργώδους ή μη άνετης αναπνοής. Επειδή τα φυσιολογικά άτομα κατά τη διάρκεια της ηρεμίας ή ακόμη και στην σωματική κόπωση, αγνοούν την λειτουργία της αναπνοής ή δεν ενοχλούνται από αυτήν, η δύσπνοια θα μπορούσε να ορισθεί σαν η παθολογικά δυσάρεστη επίγνωση της αναπνοής.

Οι άρρωστοι συχνά παρουσιάζουν ποικιλία δυσάρεστων υποκειμενικών αντιλήψεων σχετικά με την αναπνοή τους και χρησιμοποιούν διάφορες εκφράσεις για να περιγράψουν αυτά τα ενοχλήματα, όπως “φούσκωμα στο στήθος”, “σφίξιμο στο στήθος”, “δεν μου φθάνει ο αέρας”, “δεν κατεβαίνει ο αέρας στα πνευμόνια”. Σύμφωνα όμως με τον ορισμό της δύσπνοιας, καταστάσεις όπως ο υπεραερισμός, οι αναστεναγμώδεις αναπνοές ή το υποκειμενικό αίσθημα της ανικανότητας λήψης βαθιών αναπνοών, αποκλείονται, όταν απουσιάζουν οι αντικειμενικές ενδείξεις της δυσχερούς αναπνοής.

Τύποι δύσπνοιας

Ανάλογα με τη χρονική διάρκεια των συμπτωμάτων η δύσπνοια διακρίνεται στη οξεία, η οποία επέρχεται αιφνίδια σε σύντομο χρονικό διάστημα και τη χρόνια, όταν τα συμπτώματα διαρκούν μεγάλο χρονικό διάστημα. Ανάλογα με το βαθμό της φυσικής προσπάθειας που απαιτείται προκειμένου να εκλυθεί το σύμπτωμα, διακρίνεται στη δύσπνοια ηρεμίας και τη δύσπνοια της προσπάθειας. ’λλοι τύποι δύσπνοιας είναι η παροξυσμική νυκτερινή δύσπνοια που επέρχεται κατά τη διάρκεια του ύπνου και η ορθόπνοια, κατά την οποία ο ασθενής εγείρεται από το κρεβάτι του με έντονο αίσθημα έλλειψης αέρα.

Φυσικά ευρήματα

Σε οποιοδήποτε ασθενή που εμφανίζει δύσπνοια είναι δυνατό να συνυπάρχουν και άλλα ευρήματα όπως ταχυκαρδία, ταχύπνοια, κυάνωση και πυρετός. Κατά την κλινική εξέταση είναι δυνατό να παρατηρηθεί ελάττωση της κινητικότητας των ημιθωρακίων, αύξηση της προσθοπίσθιας διαμέτρου του θώρακα, υπερτροφία των επικουρικών μυών της αναπνοής, πληκτροδακτυλία και συρίττουσα αναπνοή.

Αιτιολογία

Η δύσπνοια μπορεί να οφείλεται σε μια μεγάλη ποικιλία παθήσεων του αναπνευστικού συστήματος (χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, περιοριστικού τύπου πνευμονοπάθειες από διαταραχή του πνευμονικού παρεγχύματος ή του θωρακικού τοιχώματος, εισρόφηση ξένου σώματος), της καρδιάς (καρδιακή ανεπάρκεια, πνευμονικό οίδημα) ή άλλων συστημάτων (αναιμία, υπερθυρεοειδισμός, παχυσαρκία, απόφραξη ανώτερων αεροφόρων οδών). Σε οποιαδήποτε περίπτωση θα πρέπει ο ασθενής να υποβάλλεται σε πλήρη κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο που περιλαμβάνει λήψη ιστορικού, κλινική εξέταση, ακτινογραφία θώρακα, σπιρομέτρηση και άλλες ειδικότερες παρακλινικές εξετάσεις.

Διαβάστε επίσης