ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΗΨΗ

Άλλες ονομασίες

ΚΑΡΠΑ, Cardio Pulmonary Resuscitation, CPR

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Ο όρος ανάνηψη περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών που γίνονται επειγόντως σε απότομη διακοπή της καρδιακής ή αναπνευστικής λειτουργίας και έχει σαν σκοπό την επαναφορά αυτής ή την διατήρηση του ασθενούς στην ζωής με εξωτερική υποβοήθηση.

Η ανάνηψη πρέπει να αρχίζει το συντομότερο δυνατόν λόγω του ότι 3-4 λεπτά ανοξαιμίας αρκούν για να προκαλέσουν ανεπανόθρωτη εγκεφαλική βλάβη. Ξεκινά τοποθετώντας τον άρρωστο ξαπλωμένο στο δάπεδο ή σε σκληρό στρώμα. Μετά από μία ταχύτατη εκτίμηση του αρρώστου για τυχόν ανταπόκριση, αναπνοή κλπ αρχίζει η ανάνηψη η οποία ακολουθεί συγκεκριμένη σειρά όπως τα 3 πρώτα γράματα της λατινικής αλφαβήτου ABC (A= Airway, αεροφόρες οδοί / Β= Breathing, αναπνοή / C = Circulation, κυκλοφορία). Με βάση αυτό λοιπών ως «μπούσουλα» :

Πρώτον καθαρίζεται η στοματική κοιλότητα και οι ανώτερες αεροφόρες οδοί (Α) από ξένα σώματα, πτύελα, οδοντοστοιχίες κλπ.

Δεύτερον αρχίζει η αναπνοή (Β) στόμα με στόμα αφού βέβαια πρώτα εκταθεί πρός τα πίσω η κεφαλή και ανοίξουμε το στόμα έλκοντας προς τα κάτω την κάτω γνάθο. Η αναπνοή γίνεται με εμφύσηση με το στόμα ή με ειδική μάσκα αέρα στο στόμα του ασθενούς κλείνοντας παράλληλα την μύτη ώστε ο εμφυσώμενος αέρας να μην βγαίνει από την μύτη.

Τρίτη και τελευταία έρχεται η έναρξη της υποστήριξης της κυκλοφορίας (C) με καρδιακές μαλάξεις. Οι μαλάξεις είναι συμπιέσεις του στήθους κατά 2-5 εκατοστά και με τα δύο χέρια τεντωμένα και με ρυθμό τέτοιο ώστε 5 μαλάξεις να ακολουθούνται από 1 τεχνητή αναπνοή. Η τεχνητή αναπνοή πρέπει να διαρκεί 1-1,5 δευτερόλεπτα η μία ενώ οι χρόνοι συμπίεσης – αποσυμπίεσης του στέρνου να είναι ίδιοι. Ταυτόχρονη με όλα αυτά και ίσως πρωταρχικής σημασίας πρέπει να είναι κα η κλήση βοήθειας με ασθενοφόρο. Εάν η καρδιοαναπνευστική ανακοπή συμβεί σε χώρο όπου υπάρχει η κατάλληλη υποδομή τότε η ανάνηψη είναι λίγο διαφορετική καθώς μας επιτρέπεται πρώτον η διασωλήνωση του ασθενούς και η υποστήριξη της αναπνοής μηχανικά με αναπνευστήρα. Δεύτερον η χρήση φαρμάκων (ανδρεναλίνη, ατροπίνη, ξυλοκαϊνη, διττανθρακικό νάτριο, κάλιο, γλυκονικό ασβέστιο κ.α.) από όλες της προσπελάσιμες οδούς (ενδοφλεβίως, ενδοκαρδιακά ή ενδοτραχειακά) και τρίτον η χρήση του απινιδωτού που επιτρέπει να δώσουμε στον άρρωστο ηλεκτρικά ερεθίσματα (μέγιστη δόση 360 Joules) με σκοπό την ανάταξη της μαρμαρυγής των κοιλιών της καρδιάς.

Οι προσπάθειες της ανάνηψης συνεχίζονται μέχρι την μεταφορά του ασθενούς στο νοσοκομείο. Εάν όμως μετά 45 λεπτά σωστής ανάνηψης δεν υπάρχουν σημεία ζωής τότε η διαδικασία σταματά καθώς πλέον ο εγκεφαλικός θάνατος θεωρείται βέβαιος.

Εν κατακλείδι, βλέποντας στην διαδικασία αυτή τι μεγάλη σημασία έχει η έγκαιρη και σωστή παρέμβαση, γίνεται πλέον σαφές ότι σε κάποια φάση της ζωής τους όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει να παρακολουθήσουν σεμινάριο καρδιοαναπνευστικής ανάνηψης, ώστε την κατάλληλη στιγμή να μπορέσουν να προσφέρουν «ζωή» στον συνάνθρωπό.

Διαβάστε επίσης