ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Συγγενείς καρδιοπάθειες ονομάζονται όλες οι καρδιοπάθειες εκ γενετής, παθήσεις δηλαδή με τις οποίες γεννιέται κάποιο παιδί και οφείλονται σε ανατομική ανωμαλία της καρδιάς.

Η συχνότητα των συγγενών καρδιοπαθειών υπολογίζεται σε 0.8% των γεννήσεων. Στο ένα τρίτο αυτών η πάθηση είναι σοβαρή και οδηγεί σε θάνατο μέσα στον πρώτο χρόνο ζωής ενώ άλλες είναι λιγότερο σοβαρές και μπορεί να μην επηρεάσουν καθόλου τον χρόνο ζωής του ασθενούς.

Υπάρχει σίγουρα γενετική προδιάθεση για τις συγγενείς καρδιοπάθειες όπως αποδεικνύεται από το αυξημένο ποσοστό συγγενών καρδιοπαθειών σε παιδιά οικογενειών με ήδη υπάρχον ιστορικό συγγενούς καρδιοπάθειας. Επίσης αυτό αποδεικνύεται και από την φυλοσύνδετη κληρονομικότητα την προτίμηση δηλαδή κάποιων τέτοιων παθήσεων στα άτομα του ενός φύλου (π.χ. η μεσσοκολπική επικοινωνία είναιν συχνότερη στις γυναίκες ενώ η συγγενής στένωση της αορτικής βαλβίδας συχνότερη στους άνδρες).

Τέλος και κάποιοι περιβαλλοντικοί παράγοντες παίζουν σπουδαίο ρόλο ειδικά αν επιδράσουν στο έμβρυο κατά το πρώτο τρίμηνο της κύησης που συντελείται η οργανογένεση.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
Υπάρχουν τρείς κατηγορίες συγγενών καρδιοπαθειών :

1. Οι μη κυανωτικές (δεν υπάρχει δηλαδή ανάμιξη αρτηριακού με φλεβικό αίμα) (π.χ. ισθμική στένωση αορτής)
2. Oι κυανωτικές (π.χ. τετραλογία Fallot, αρτηριακός κορμός) και
3. Οι μη κυανωτικές που κάτω από ορισμένες συνθήκες γίνονται κυανωτικές (π.χ. μεσοκολπική επικοινωνία, μεσοκοιλιακή επικοινωνία και ανοιχτός βοτάλειος πόρος.

Διαβάστε επίσης