Η νυχτερινή εργασία παράγοντας κινδύνου για καρδιοπάθειες

Την αρνητική επίδραση της νυχτερινής εργασίας στην εύρυθμη λειτουργία της καρδιάς επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο προσωπικό του Βρετανικού Σταθμού Παρακολούθησης στην Ανταρκτική, από ειδικούς του πανεπιστημίου Surrey στην Μ. Βρετανία.

Στην έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 12 υγιείς εργαζόμενοι ηλικίας 24 έως 34 ετών, μελετήθηκε πως αντιδρά ο οργανισμός στη λήψη ενός γεύματος, ανάλογα με την ώρα που αυτό λαμβάνεται.

Οι αντιδράσεις αυτές μετρήθηκαν κατά τη διάρκεια μίας κανονικής εργάσιμης μέρας, στην αρχή της νυχτερινής βάρδιας και τέλος κατά την διάρκεια της μέρας μετά από μία περίοδο που οι συμμετέχοντες εργάζονταν νύχτα.

Οπως διαπιστώθηκε, τα επίπεδα στο αίμα της γλυκόζης, της ινσουλίνης και των τριγλυκεριδίων ήταν υψηλότερα στους εργαζόμενους στη νυχτερινή βάρδια Οι τιμές της γλυκόζης και της ινσουλίνης επανέρχονταν στα φυσιολογικά επίπεδα μετά από δύο μέρες, με τα τριγλυκερίδια να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Οι υψηλές τιμές τριγλυκεριδίων στο αίμα θεωρούνται παράγοντας κινδύνου για την εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων, καθώς ευνοούν την εναπόθεση λίπους στα εσωτερικά τοιχώματα των αγγείων (δημιουργία αθηρωματικής πλάκας).

Η εργασία σε εναλλασσόμενες βάρδιες σύμφωνα με τους ερευνητές επηρεάζει το βιολογικό ρολόι του οργανισμού, ο οποίος είναι προγραμματισμένος να αναπαύεται τη νύχτα. Προηγούμενες έρευνες είχαν οδηγήσει σε ανάλογα συμπεράσματα, είναι όμως η πρώτη φορά που κάτι τέτοιο διαπιστώνεται σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Διαβάστε επίσης