ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΔΕΞΙΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Είναι η πάχυνση του τοιχώματος της δεξιάς κοιλίας της καρδιάς, ως συνέπεια ορισμένων καρδιαγγειακών παθήσεων.

Παθογένεια

Η υπερτροφία της δεξιά κοιλίας είναι κάτι ανάλογο με την υπερτροφία που παρουσιάζουν στο μυϊκό τους σύστημα οι αθλητές. Οπως δηλαδή ένα μυς που εξασκείται έντονα υπερτρέφεται έτσι και ο καρδιακός μύς υπερτρέφεται όταν αναγκάζεται να λειτουργήσει σε συνθήκες αυξημένου φορτίου. Παράδειγμα τέτοιου αυξημένου φορτίου είναι η πνευμονική υπέρταση και η στένωση της πνευμονικής βαλβίδας. Στην πνευμονική υπέρταση η καρδιά ως αντλία αναγκάζεται να λειτουργήσει σε υψηλότερες από το συνηθισμένο πιέσεις έτσι ώστε να υπερνικήσει την αυξημένη πίεση μέσα στο αρτηριακό δίκτυο και να «κυκλοφορήσει» το αίμα. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι να παχυνθεί σιγά-σιγά ο καρδιακός μύς, να γίνει δηλαδή υπερτροφία της δεξιάς κοιλίας, έτσι ώστε εύκολα η καρδιά να αναπτύσσει υψηλές πιέσεις. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στην στένωση της πνευμονικής βαλβίδας, το στόμιο δηλαδή μέσα από το οποίο διώχνει το περιεχόμενό της η δεξιά κοιλία της καρδιάς. Οταν αυτό το στόμιο στενωθεί τότε για να διώξει η καρδιά τον ίδιο όγκο αίματος θα πρέπει να αυξήσει την πίεση που ασκεί καθώς και την ταχύτητα με την οποία εκτινάσσει το αίμα μέσα από το στενωμένο βαλβιδικό στόμιο. Ετσι ως αποτέλεσμα σταδιακά η καρδιά υπερτρέφεται για να ανταπεξέλθει ευκολότερα στο αυξημένο αυτό εργο.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Η διάγνωση της υπερτροφίας της δεξιάς κοιλίας γίνεται με το ηλεκτροκαρδιογράφημα που παίρνει χαρακτηριστική μορφή σε έντονη υπερτροφία αλλά κυρίως με το υπερηχογράφημα όπου πλέον είναι δυνατή η μέτρηση της υπερτροφίας με ακρίβεια εκατοστού του χιλιοστού.
Η αντιμετώπιση γίνεται μόνο φαρμακευτικά με ειδική κατηγορία φαρμάκων τα λεγόμενα α-ΜΕΑ ή αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση