ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Είναι η πάχυνση του τοιχώματος της αριστερής κοιλίας της καρδιάς, ως συνέπεια ορισμένων καρδιαγγειακών παθήσεων.

Παθογένεια

Η υπερτροφία της αριστερής κοιλίας είναι κάτι ανάλογο με την υπερτροφία που παρουσιάζουν στο μυϊκό τους σύστημα οι αθλητές. Οπως δηλαδή ένα μυς που εξασκείται έντονα υπερτρέφεται έτσι και ο καρδιακός μύς υπερτρέφεται όταν αναγκάζεται να λειτουργήσει σε συνθήκες αυξημένου φορτίου. Παράδειγμα τέτοιου αυξημένου φορτίου είναι η αρτηριακή υπέρταση και η στένωση της αορτικής βαλβίδας. Στην αρτηριακή υπέρταση η καρδιά ως αντλία αναγκάζεται να λειτουργήσει σε υψηλότερες από το συνηθισμένο πιέσεις έτσι ώστε να υπερνικήσει την αυξημένη πίεση μέσα στο αρτηριακό δίκτυο και να «κυκλοφορήσει» το αίμα. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι να παχυνθεί σιγά-σιγά ο καρδιακός μύς, να γίνει δηλαδή υπερτροφία της αριστερής κοιλίας, έτσι ώστε εύκολα η καρδιά να αναπτύσσει υψηλές πιέσεις. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στην στένωση της αορτικής βαλβίδας, το στόμιο δηλαδή μέσα από το οποίο διώχνει το περιεχόμενό της η αριστερή κοιλία της καρδιάς. Οταν αυτό το στόμιο στενωθεί τότε για να διώξει η καρδιά τον ίδιο όγκο αίματος θα πρέπει να αυξήσει την πίεση που ασκεί καθώς και την ταχύτητα με την οποία εκτινάσσει το αίμα μέσα από το στενωμένο βαλβιδικό στόμιο. Ετσι ως αποτέλεσμα σταδιακά η καρδιά υπερτρέφεται για να ανταπεξέλθει ευκολότερα στο αυξημένο αυτό εργο.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ -ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Η διάγνωση της υπερτροφίας της αριστερής κοιλίας γίνεται με το ηλεκτροκαρδιογράφημα που παίρνει χαρακτηριστική μορφή σε έντονη υπερτροφία αλλά κυρίως με το υπερηχογράφημα όπου πλέον είναι δυνατή η μέτρηση της υπερτροφίας με ακρίβεια εκατοστού του χιλιοστού. Ετσι αδρά μπορούμε να μιλάμε για υπερτροφία όταν το πάχος του τοιχώματος της αριστερή κοιλίας ή του μεσοκοιλιακού διαφράγματος υπερβαίνει τα 11mm.
Η αντιμετώπιση γίνεται μόνο φαρμακευτικά με ειδική κατηγορία φαρμάκων τα λεγόμενα α-ΜΕΑ ή αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης.

Διαβάστε επίσης