ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Είναι πάθηση που προκαλεί απόφραξη των στεφανιαίων αγγείων, των αρτηριών δηλαδή που τροφοδοτούν με αίμα την καρδιά.

Παθογένεια

Υπάρχουν πολλοί προδιαθεσικοί παράγοντες που εμπλέκονται στην στεφανιαία νόσο και συντελούν στην απόφραξη των αγγείων. Αυτοί είναι :
Υψηλή τιμή χοληστερίνης (ολικής χοληστερίνης, και LDL ή «κακής» χοληστερίνης)
Υψηλή τιμή τριγλυκεριδίων
Υψηλή τιμή λιποπρωτεϊνης Α
Χαμηλή τιμή χοληστερίνης HDL («καλής» χοληστερίνης)
Κάπνισμα
Υπέρταση
Παχυσαρκία
Σακχαρώδης διαβήτης
Κληρονομικότης
Ηλικία και φύλο
Ελλειψη σωματικής άσκησης
Αλλοι παράγοντες (ινωδογόνο, ομοκυστεϊνη, stress και προσωπικότητα τύπου Α)

Κλινική εικόνα

Συχνά η νόσος προχωρά χωρίς εκδήλωση τυπικών συμπτωμάτων .
Στις τυπικές περιπτώσεις μπορεί να εκδηλωθεί με διάφορες κλινικές εικόνες όπως :
Στηθάγχη
Ασταθής στηθάγχη
Στηθάγχη Printzmetal
Εμφραγμα
Υπενδοκάρδιο (non-Q) έμφραγμα
Σε κάποιες περιπτώσεις η πρώτη εκδήλωση της νόσου μπορεί να είναι ο αιφνίδιος θάνατος.
Οποια και αν είναι η μορφή της πάθησης τα βασικά συμπτώματα είναι ίδια σχεδόν : πόνος ή σφίξιμο ή «βάρος» στο στήθος, δύσπνοια (έλλειψη αέρα) στην προσπάθεια, αίσθημα παλμών («φτερούγισμα»), αιμωδία («μούδιασμα») στα χέρια ή πόνος στον τράχηλο και το σαγόνι.

Διάγνωση

Η διάγνωση μπαίνει κατά 30-50% με το ιστορικό και επιβεβαιώνεται με άλλες εξετάσεις δηλαδή με ηλεκτροκαρδιογράφημα (ειδικά την ώρα του πόνου), με τέστ κοπώσεως και υπερηχογράφημα (triplex) καρδιάς. Ακόμη για να έχουμε πλήρη εικόνα μπορεί να γίνει και στεφανιογραφία ή σπινθηρογράφημα καρδιάς με θάλλιο.

Αντιμετώπιση

Ανάλογα με την βαρύτητα, η πάθηση αντιμετωπίζεται με φάρμακα, αγειοπλαστική («μπαλονάκι») ή χειρουργική επέμβαση (by pass). Απαραίτητη όμως προϋπόθεση σε όλα αυτά είναι ο έλεγχος και ρύθμιση όλων, αν είναι δυνατόν των προδιαθεσικών παραγόντων κινδύνου.

Διαβάστε επίσης