Επίδραση του καπνίσματος στη σωματική απόδοση

Το κάπνισμα επιδρά αρνητικά στη σωματική απόδοση με δύο τρόπους.
1. Προκαλεί βρογχοσπασμό και αύξηση της αντίστασης των αεροφόρων οδών που έχουν σαν αποτέλεσμα την επιβάρυνση των αναπνευστικών μυών, αφού αναγκάζονται να δαπανούν μεγαλύτερη ενέργεια για την ανταλλαγή του ίδιου όγκου αέρα. Το κάπνισμα ενός και μόνο τσιγάρου μπορεί να αυξήσει την αντίσταση των αεραγωγών μέχρι και 30%. Τη μεγάλη ενέργεια που καταναλώνουν οι αναπνευστικοί μύες, λόγω του καπνίσματος, στερούνται οι υπόλοιποι μύες που συμμετέχουν στην άσκηση που την έχουν τόση ανάγκη. Με αυτόν τον τρόπο η παροχή οξυγόνου στους μύες μειώνεται λόγω της αυξημένης αντίστασης στους αεραγωγούς.
2. Το μονοξείδιο του άνθρακα που είναι προϊόν του καπνίσματος, έχει μεγαλύτερη χημική συγγένεια με την αιμοσφαιρίνη από ότι το οξυγόνο ( 200 με 300 φορές ) και έτσι διώχνει το οξυγόνο από την ένωση της οξυαιμοσφαιρίνης και σχηματίζει ανθρακοαιμοσφαιρίνη.
Η διπλή αυτή επίδραση του καπνίσματος έχει σαν συνέπεια τη λιγότερη παροχή οξυγόνου στους λειτουργούντες μύες και επομένως τη μείωση της απόδοσης. Αποχή από το κάπνισμα για 24 ώρες πριν από την άσκηση, αναιρεί τη δηλητηριώδη αυτή επίδραση.

Διαβάστε επίσης