Αερόμπικ υψηλής έντασης (high impact)

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Είναι ο τύπος εκείνος του αερόμπικ όπου χρησιμοποιείται υψηλή ένταση 65% – 85%.

Χαρακτηριστικά

Αντίθετα από το low impact αερόμπικ, η ποικιλία και η επαναληπτικότητα των ασκήσεων είναι σχετικά μικρή και χρησιμοποιούνται οι αναπηδήσεις. Επειδή η υψηλή ένταση δεν πρέπει να διατηρείται για πολλή ώρα, τα προγράμματα high impact σχεδιάζονται συνήθως έτσι ώστε για 12 – 15 λεπτά να διατηρείται η ένταση στο 75% – 85% και στη συνέχεια να υπάρχει εναλλαγή της έντασης, από υψηλή σε χαμηλή.

Στόχοι

1.Ανάπτυξη αερόβιας ικανότητας.
2.Ανάπτυξη μυϊκής δύναμης και μυϊκής αντοχής.
3.Ανάπτυξη ελαστικότητας των μυών.
4.Βελτίωση κιναισθησίας και επιδεξιότητας.

Αντενδείξεις

1.Στους παχύσαρκους, ακόμη και αν είναι αρκετά γυμνασμένοι.
2.Σε όσους έχουν ορθοπεδικά προβλήματα (σπονδυλική στήλη, κάτω άκρα).
3.Σε άτομα που είναι πάνω από 40 ετών, εκτός εάν είναι πολύ γυμνασμένα.
4.Σε όσους έχουν υψηλή ή χαμηλή πίεση.
5.Σε όσους κάνουν αυστηρή δίαιτα.
6.Σε αρχάριους, σε άτομα δηλαδή με χαμηλή φυσική κατάσταση, οι οποίοι δεν έχουν εξοικειωθεί ακόμη με προγράμματα χαμηλότερης έντασης.
7.Δεν πρέπει να γίνεται όταν η θερμοκρασία είναι κάτω από 15 και πάνω από 30 βαθμούς.

Διαβάστε επίσης