Κυκλική προπόνηση

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Κυκλική είναι η προπόνηση που χαρακτηρίζεται από τη διαδοχική εκτέλεση μιας σειράς ασκήσεων, χωρίς ενδιάμεσο διάλειμμα. Κάθε άσκηση αποκαλείται σταθμός και η εκτέλεση όλων των ασκήσεων από μια φορά, αποτελεί τον κύκλο.

Πως γίνεται

Η κλασσική κυκλική προπόνηση δεν περιέχει κανένα διάλειμμα, ούτε ενδιάμεσα των σταθμών, ούτε ενδιάμεσα των κύκλων. Οι κύκλοι κυμαίνονται από ένας έως τρείς και οι ασκήσεις – σταθμοί – από οχτώ έως δεκαπέντε. Οι ασκήσεις είναι έτσι επιλεγμένες ώστε να γυμνάζουν όλες τις μυϊκές ομάδες και τοποθετημένες σε τέτοια σειρά, ώστε σε δύο συνεχόμενες ασκήσεις να γυμνάζονται διαφορετικές μυϊκές ομάδες. Οι πραγματοποίηση δύο ή τριών διαδοχικών κύκλων χωρίς ενδιάμεσα διαλείμματα, απαιτεί πολύ έμπειρους και γυμνασμένους αθλούμενους. Για να εφαρμοστεί στην πλειονότητα των ασκουμένων είναι απαραίτητες κάποιες διαφοροποιήσεις, όπως τα διαλείμματα μεταξύ των σταθμών και των κύκλων. Η εξάσκηση μπορεί να γίνει με ή χωρίς όργανα αλλά και με συνδυασμό των δύο. Η ένταση μπορεί να είναι σταθερή για όλους τους κύκλους ή να μεταβάλλεται από κύκλο σε κύκλο. Οι επαναλήψεις μπορούν να είναι σταθερές για όλους τους σταθμούς και τους κύκλους ή να διαφοροποιούνται. Οι σταθμοί μπορούν να έχουν τον ίδιο αριθμό σε όλους τους κύκλους, αλλά μπορούν να αυξηθούν ή και να μειωθούν.

Πλεονεκτήματα.

Βελτιώνει γρήγορα τη φυσική κατάσταση και για να πραγματοποιηθεί προϋποθέτει σχετικά μικρές απαιτήσεις σε χρόνο και χώρο.

Μειονεκτήματα.

Οι ασκούμενοι πρέπει να είναι αρκετά έμπειροι στην εκτέλεση ποικιλίας ασκήσεων και αρκετά γυμνασμένοι. Δεν έχει ιδιαίτερα ποιοτικά αποτελέσματα, τα οφέλη είναι λίγο από όλα. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί με ορθότητα σε άτομα με σχετικά χαμηλή φυσική κατάσταση, σε άτομα πάνω από 35 ετών που δεν γυμνάζονται συστηματικά και σε άτομα που έχουν έστω και μικρά προβλήματα υγείας.

Διαβάστε επίσης