Δηλητηρίαση από Μόλυβδο

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Ο Μόλυβδος είναι από τα πιό τοξικά βαρέα μέταλλα, με πολλές χρήσεις από τη βιομηχανία.

Παθογένεια

Τα ζώα προσλαμβάνουν το Μόλυβδο με την τροφή και το νερό. Αποθηκεύεται στο ήπαρ και τους νεφρούς. Επηρεάζειτη δράση διαφόρων ενζύμων του νευρικού συστήματος και της ερυθροποίησης.

Κλινική εικόνα

Εχουμε συμπτωματολογία από το πεπτικό κυρίως σύστημα του ζώου που εκδηλώνεται με ανορεξία εμέτους και διάρροια.Στη συνέχεια έχουμε την εκδήλωση συμπτωμάτων από το νευρικό σύστημα με σιελόρροια, υπερδιέγερση και σπασμούς.

Αντιμετώπιση

Στην οξεία δηλητηρίαση χορηγείται γάλα ή λεύκωμα αυγού και γίνεται συμπτωματική θεραπεία με ορούς και ηλεκτρολύτες. Ως αντίδοτο χορηγείται CaNa2 EDTA σε αργή ενδοφλέβια χορήγηση.

Διαβάστε επίσης