Δηλητηρίαση από Αρσενικό

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Διάφορες ενώσεις του μετάλλου αυτού χρησιμοποιούνται ως εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ή για την παρασκευή μπαταριών και κυνηγετικών όπλων.

Παθογένεια

Η τοξικότητα των ενώσεων αρσενικού, οφείλεται στην αδρανοποίηση ενζύμων που παίρνουν μέρος στις οξειδωτικές διεργασίες των ιστών. Το μέταλλο προκαλεί βλάβες και αλλοιώσεις στο γαστρεντερικό σωλήνα, τριχοειδείς αιμορραγίες, πτώση της αρτηριακής πίεσης. Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις εντοπίζονται στο δέρμα,τα νύχια και τις τρίχες. Αποθηκεύεται επίσης στο ήπαρ, τους νεφρούς, τη σπλήνα και τους πνεύμονες.

Πρόληψη

Η τοξικότητα των φαρμάκων αυτών είναι υψηλή. Οι δηλητηριάσεις αυτές προκαλούνται εύκολα στα ζώα και οφείλονται είτε σε αμέλεια ή σε σκόπιμη ενέργεια (φόλα).

Κλινική εικόνα

Στην οξεία δηλητηρίαση 15 – 20 λεπτά μετά τη λήψη του δηλητηρίου παρατηρούνται ναυτία, έμετοι πράσινης χροιάς, δίψα, κατακράτηση ούρων, τρόμος και σπασμοί. Στη συνέχεια, λόγω καταστροφής του εντερικού επιθηλίου έχουμε διάρροια με τεμάχια του βλεννογόνου του εντέρου.

Διάγνωση

Από το ιστορικό και τα κλινικά συμπτώματα. Για τον εργαστηριακό προσδιορισμό σε νεκροτομικά ευρήματα, χρησιμοποιούνται συνήθως διάφορες τεχνικές (TLC).

Αντιμετώπιση

Συνιστάται η χορήγηση γάλακτος και λευκώματος αυγού. Χορηγείται επίσης συμπτωματική θεραπεία, με ορούς και ηλεκτρολύτες ή διαλύματος γλυκόζης. Ως αντίδοτο χορηγείται διμερκαπτόλη, η οποία όμως είναι αποτελεσματική αν δοθεί τις πρώτες 4 ώρες.

Η αλόγιστη και υπερβολική χρήση εντομοκτόνων, προκαλεί υψηλή συγκέντρωσή τους στο περιβάλλον, με αποτέλεσμα την καταστροφή πολλών εμβίων όντων και μακροπρόθεσμα μπορεί να προκαλέσουν καταστροφή στην υγεία του ανθρώπου.

Διαβάστε επίσης