Τυφοειδής πυρετός

Άλλες ονομασίες

Σαλμονέλλωση τύφου, τύφος.

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Λοίμωξη απο το μικρόβιο Salmonella typhi.

Παθογένεια

Το μικρόβιο μολύνει τον ξενιστή με την βρώση μολυσμένης τροφής, νερού η γάλατος. Οι άνθρωποι είναι η μόνη δεξαμενή της νόσου. Το μικρόβιο μετά την εισοδό τουθ στο σώμα εισέρχτεαι στην κυκλοφορία και προσβάλλει όλα τα όργανα.

Πρόληψη

Υπάρχει εμβόλιο που δεν είναι όμως ιδιαίτερα ικανοποιητικό.

Κλινική εικόνα

Πονοκέφαλος, υψηλός πυρετός, ανορεξία είναι τα αρχικά συμπτώματα. Κατόπιν εκδηλώνονται συχνά εντερική αιμορραγία, εντερική διάτρηση, σηψαιμία, μηνιγγίτιδα, οστεομυελίτιδα, ηπατομεγαλία και σπληνομεγαλία. Συνήθως ο πυρετός υποχωρεί μετά την τρίτη εβδομάδα, όμως πολλοί ξενιστές γίνονται χρόνιοι φορείς. Η νόσος μπορεί να απειλήσει την ζωή.

Διάγνωση

Γίνεται με την ανεύρεση του μικροβίου στην καλλιέργεια αίματος η την καλλιέργεια κοπράνων.

Αντιμετώπιση

Με την χορήγηση χλωραμφαινικόλης. Εναλλακτικά μπορεί να χορηγηθεί αμπικιλλίνη η τριμεθοπρίμη/σουλφομεθοξαζόλη.

Διαβάστε επίσης