Αλλεργική ρινίτιδα

Άλλες ονομασίες

Πυρετός από χόρτο, αγγειοκινητική ρινίτιδα, εποχική ρινίτιδα

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Νόσος που παρατηρείται κυρίως σε άτομα με αλλεργική προδιάθεση και εκδηλώνεται με ρινική συμφόρηση, ρινόρροια, φτάρνισμα και δακρύρροια.

Αντιμετώπιση με βελονισμό

Ο βελονισμός είναι δυνατό να μειώσει την ένταση των συμπτωμάτων, τη διάρκεια τους και να αυξήσει το διάστημα μεταξύ των παροξυσμών. Βελονίζονται συνήθως τοπικά σημεία όπως ΠΕ20, ΟΚ2, Extra1, ΚΑ23, ΚΑ24 και απόμακρα σημεία με ανοσορυθμιστική δράση όπως ΠΕ11, ΚΑ13, ΚΑ14 ή αναλγητική δράση όπως ΠΕ4, ΠΕ11.

Οι συνεδρίες βελονισμού επαναλαμβάνονται 1 με 2 φορές την εβδομάδα μέχρι την ύφεση των συμπτωμάτων. Εφόσον υπάρχει εποχιακή κατανομή της νόσου, είναι σκόπιμο να επαναληφθεί το θεραπευτικό πρωτόκολλο πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων, με λιγότερες όμως συνεδρίες Βελονισμού. Τα συστηματικά χορηγούμενα αντιϊσταμινικά δεν επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του Βελονισμού, σε αντίθεση με τα τοπικά εισπνεόμενα κορτικοειδή, τα οποία είναι δυνατόν να επιβραδύνουν την εμφάνιση του βελονιστικού αποτελέσματος. Σε καμία πάντως περίπτωση, φάρμακα που χορηγούνται από μακρού δεν διακόπτονται απότομα.

Οποιαδήποτε προοδευτική μείωση της δόσης, γίνεται πάντα με την σύμφωνη γνώμη του θεράποντος ιατρού και με γνώμονα την κλινική βελτίωση του ασθενή.

Διαβάστε επίσης