Φαμακευτική ρινίτιδα

Οφείλεται σε παρατεταμένη χρήση αγγειοσυσπαστικών ουσιών στη μύτη. Η αγγειοσύσπαση (ανακούφιση) που προκαλούν τοπικά ακολουθείται από αγγειοδιαστολή (ενόχληση) όταν «λήξει» ο χρόνος δράσης τους. Η συνεχής χρήση συνοδεύεται από ένα φαινόμενο κατά το οποίο τα διαστήματα αγγειοσύσπασης γίνονται βαθμιαία μικρότερα και της αγγειοδιαστολής μεγαλύτερα με αποτέλεσμα συχνότερη χρήση και συνεπώς δημιουργείται ένα είδος εξάρτησης από το φάρμακο.

Η διάγνωση είναι προφανής και θεραπευτικά διακόπτεται η χρήση του φαρμάκου με ταυτόχρονη χορήγηση στεροειδών. Προφυλακτικά όταν χορηγούνται αγγειοσυσπαστικές ουσίες συνιστάται η χρήση τους να μην υπερβαίνει τις 5 ημέρες.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση