Αλλεργική Ρινίτιδα και Ασθμα: μία οδός, μία νόσος

Αλλεργική Ρινίτιδα και Ασθμα: μία οδός, μία νόσοςΗ αλλεργική ρινίτιδα και το άσθμα αποτελούν δύο συχνά νοσήματα, ο επιπολασμός των οποίων έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, συγκριτικά με το παρελθόν. Σήμερα εκτιμάται ότι ο επιπολασμός της αλλεργικής ρινίτιδας, δηλαδή ο αριθμός των κρουσμάτων στο γενικό πληθυσμό σε μια χρονική στιγμή, ανέρχεται περίπου στο 20%, ενώ του άσθματος φτάνει το 5%. Τα δύο νοσήματα συχνά συνυπάρχουν στον ίδιο ασθενή. Οι περισσότεροι ασθενείς με άσθμα (τουλάχιστον το 80%) έχουν αλλεργική ρινίτιδα, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών με αλλεργική ρινίτιδα (περίπου το 50%) έχουν άσθμα. Επίσης έχει αποδειχθεί ότι η αλλεργική ρινίτιδα αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη άσθματος. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από δελτίο τύπου από το συμπόσιο με θέμα “Αλλεργική Ρινίτιδα και Ασθμα: μία οδός, μία νόσος”, το οποίο διεξάγεται το Σάββατο, 25 Μαΐου 2002, στο ξενοδοχείο Divani Caravel, στα πλαίσια του 28ου Πνανελλήνιου Ιτρικού Συνεδρίου, με συντονιστές τον κ. Χ. Γρηγορέα και τον κ. Λ. Σιλχετίδη.

Σύμφωνα με όσα παρουσιαστούν κατά την διάρκεια του συμπόσιου, η αλλεργική ρινίτιδα και το άσθμα συχνά συνυπάρχουν στον ίδιο ασθενή και διαθέτουν περισσότερες ομοιότητες παρά διαφορές.

Μπορούμε να μιλάμε για μία νόσο, η οποία επεκτείνεται από τις ανώτερες αεροφόρους οδούς (ρινίτιδα) μέχρι τις κατώτερες αεροφόρους οδούς (άσθμα). Η άποψη που επικρατεί σήμερα είναι ότι η ρινίτιδα και το άσθμα αποτελούν “μία νόσο των ενιαίων αεραγωγών”

Ο ιατρός που εξετάζει τον ασθενή με αλλεργική ρινίτιδα πρέπει πάντοτε να ελέγχει και την πιθανή παρουσία άσθματος, ενώ αντίστροφα σε κάθε ασθενή με άσθμα πρέπει να αντιμετωπίζεται η αλλεργική ρινίτιδα που συνήθως συνυπάρχει.

Σήμερα διαθέτουμε αρκετά αποτελεσματικά φάρμακα για την κατάλληλη αντιμετώπιση της αλλεργικής ρινίτιδας. Τα ρινικά στεροειδή αποτελούν το πλέον αποτελεσματικό φαρμακευτικό παράγοντα για την ατιμετώπιση της αλλεργικής ρινίτιδας.

Η αντιμετώπισης της αλλεργικής ρινίτιδας, κυρίως με τα ρινικά στεροειδή μπορεί να έχει ευνοϊκή επίδραση στην ανάπτυξη άσθματος.

Η συγχορήγηση εισπνεομένων Β2-διεγερτή μακράς δράσης και στεροειδούς αποτελεί επιτυχημένο και αποτελεσματικό συνδυασμό στην αντιμετώπιση του άσθματος.

Μερικά από τα θέματα που θα αναπτύξουν οι ομιλητές είναι:

1) Οι ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στην αλλεργική ρινίτιδα και το άσθμα όπως προκύπτουν από δεδομένα, τα οποία αφορούν την επιδημιολογία, παθοφυσιολογία, ιστολογία και θεραπευτική αντιμετώπιση των δύο νοσημάτων.

2) Οι νέες διεθνείς οδηγίες (ομάδα εργασίας ARIA) για την ταξινόμηση και αντιμετώπιση της αλλεργικής ρινίτιδας. Με τις νέες αυτές οδηγίες, η αλλεργική ρινίτιδα ταξινομείται ανάλογα με τη βαρύτητα των συμπτωμάτων και η αντιμετώπιση με τις διάφορες κατηγορίες φρμακευτικών παραγόντων προσαρμόζεται ανάλογα με τη σοβαρότητα της νόσου.

3) Τα ρινικά στεροειδή υπερέχουν έναντι των άλλων κατηγοριών φαρμακευτικών παραγόντων, στην αντιμετώπιση της αλλεργικής ρινίτιδας. Αυτό οφείλεται στη σημαντική αντιφλεγμονώδη δράση, την οποία ασκούν σε τοπικό επίπεδο στο ρινικό βλεννογόνο. Θα επισημανθεί η ορθολογική χρήση των ρινικών στεροειδών στην αλλεργική ρινίτιδα.

4) Η αντιμετώπιση της αλλεργικής ρινίτιδας μπορεί να ωφελήσει το άσθμα που συνυπάρχει στον ίδιο ασθενή. Θα αναφερθούν τα βιβλιογρφικά δεδομένα που υποστηρίζουν την ενδιαφέρουσα αυτή άποψη.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση