Ο Βελονισμός στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, αντίθετα με τις ΗΠΑ και άλλες χώρες της Ευρώπης, ο βελονισμός ήταν άγνωστος μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1970. Η πρώτη συντονισμένη προσπάθεια για τη διάδοση του Βελονισμού στην Ελλάδα ανήκει στον Ιατρό Γιάγκο Καράβη, ο οποίος, έχοντας ιδιαίτερη πίστη στην Ελληνική Παραδοσιακή Ιατρική , στην προληπτική
Ιατρική και στη Φυσική Θεραπευτική, μελέτησε από το 1971 το βελονισμό. To 1973 εξέδωσε την πρώτη Ελληνική αναφορά στο Βελονισμό με θέμα “Ο βελονισμός στα πλαίσια της όλης Ιατρικής” και τον ίδιο χρόνο ίδρυσε το πρώτο Κέντρο Ερεύνης και Εφαρμογής Βελονισμού Ελλάδος. Το 1975 ίδρυσε με ομάδα συναδέλφων την Ελληνική Εταιρεία Βελονοθεραπείας. Θεωρώντας ότι ο γιατρός έχει υποχρέωση να διδάξει και να διαδώσει την επιστημονική του γνώση, οργάνωσε και συμμετείχε σε ομιλίες, διαλέξεις, σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια κάνοντας γνωστό το Βελονισμό στο ελληνικό κοινό και στον Ιατρικό κόσμο. Το 1977 άρχισε στο ιατρείο του τη συστηματική προσπάθεια εκπαίδευσης Ιατρών στο Βελονισμό με τον Dr Nguyen Van Nghi , υπεύθυνο για τη διδασκαλία του παραδοσιακού κινέζικου Βελονισμού στην Μεικτή Ιατρική και Φαρμακευτική σχολή της Μασσαλίας. Το 1981 ιδρύθηκε το Ινστιτούτο Έρευνας και Εφαρμογής Τρηματοθεραπείας από τους Ιατρούς Χ. Μαρκόπουλο και Κ. Κουτούδη, με σκοπό τη διοργάνωση διαλέξεων και σεμιναρίων παραδοσιακού βελονισμού.

Το 1990, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ειρήνης και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Ειρήνης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ECPD), ιδρύεται το Διεθνές Μετεκπαιδευτικό Κέντρο Βελονισμού και για πρώτη φορά παρέχονται σεμινάρια διετούς διάρκειας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, σε Έλληνες Ιατρούς. Οι τριακόσιες ώρες θεωρητικής και πρακτικής άσκησης που απαιτούνται για την απόκτηση πτυχίου Ιατρικού Βελονισμού, είναι από τις υψηλότερες στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, εξασφαλίζοντας την άρτια επιστημονική κατάρτιση των Ελλήνων Ιατρών Βελονιστών.

Στην προσπάθειά του το Ελληνικό Κράτος να κατοχυρώσει το δικαίωμα των Ελλήνων ασθενών για ασφαλή και αποτελεσματική εφαρμογή του Βελονισμού, όρισε ως απαραίτητη προϋπόθεση, με την υπ’ αριθμόν 574/Α4/1191/21-2-1980 απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, την εκτέλεση βελονισμού μόνο από ιατρούς που διαθέτουν εμπειρία και έχουν εκπαιδευτεί στη βελονοθεραπεία και σε καμία περίπτωση από μη ιατρούς οποιοδήποτε επάγγελμα υγείας και αν κάνουν. Με ανάλογες αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας που ελήφθησαν πρόσφατα, θεωρείται ρητά παράβαση του νόμου, η άσκηση του βελονισμού από άτομα που δεν διαθέτουν πτυχίο Ιατρικής Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου, ή αντίστοιχης Ιατρικής Σχολής του εξωτερικού, αναγνωρισμένου όμως από το Ελληνικό Κράτος.

Στην Ελλάδα σήμερα δραστηριοποιούνται ενεργά τρεις Ιατρικές Εταιρείες Βελονισμού: η Ιατρική Εταιρεία Βελονισμού Βόρειας Ελλάδος με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Βελονισμού με έδρα την Αθήνα και η Πανελλήνια Ιατρική Εταιρεία Βελονισμού με έδρα την Αθήνα. Οι δύο πρώτες επιστημονικές εταιρείες, προσπαθώντας να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των Ελλήνων Ιατρών Βελονιστών για διαρκή επιμόρφωση, διοργανώνουν από κοινού μετεκπαιδευτικά σεμινάρια και διαλέξεις, ενώ τα μέλη τους συμμετέχουν ενεργά σε διεθνή συνέδρια ιατρικού βελονισμού. Παράλληλα, σε συνεργασία με αντίστοιχες εταιρείες βελονισμού χωρών με παράδοση στο Βελονισμό (Κίνα, Βουλγαρία), διοργανώνονται εκπαιδευτικά σεμινάρια και πρακτική άσκηση σε νοσοκομεία των χωρών αυτών. Οι Ελληνικές Ιατρικές Εταιρείες Βελονισμού, είναι μέλη του Διεθνούς Συμβουλίου για τον Ιατρικό Βελονισμό (ICMART) και εφαρμόζουν με συνέπεια τα εκπαιδευτικά και μετεκπαιδευτικά προγράμματά του.

Για να εφαρμόσει κάποιος τον Βελονισμό , σύμφωνα με τα Ελληνικά και Διεθνή δεδομένα , κρίνεται απαραίτητο:
1)Να είναι πτυχιούχος γιατρός ή οδοντίατρος.
2)Να έχει άδεια ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος για την Ελληνική Επικράτεια.
3)Να είναι εγγεγραμμένος στον Ιατρικό Σύλλογο της περιοχής του.
4)Να έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον (300) τριακόσιες ώρες θεωρητικής και πρακτικής διδασκαλίας Βελονισμού , σε εκπαιδευτικό κέντρο της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
5)Να είναι τακτικό μέλος αναγνωρισμένης ιατρικής εταιρείας Βελονισμού και εγγεγραμμένος στα αρχεία της.

Η αποτελεσματικότητα του Βελονισμού και η κατανόηση της νευροφυσιολογικής δράσης του, είχαν σαν αποτέλεσμα την αποδοχή της θεραπευτικής αυτής τεχνικής από το Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας μας, τουλάχιστον όσον αφορά την αντιμετώπιση του οξέος και χρόνιου πόνου. Σε μεγάλα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα (Σισμανόγλειο, Νίκαια, Ευαγγελισμός, Αιγινίτειο, Λαϊκό, ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης, Γ.Ν Σερρών), τεχνικές βελονισμού και ηλεκτροβελονισμού εφαρμόζονται στα ιατρεία πόνου σε καθημερινή βάση. Ασφαλιστικές εταιρείες και Ταμεία Πρόνοιας Οργανισμών του Δημοσίου, καλύπτουν μερικώς ή πλήρως τη δαπάνη του βελονισμού σε ασφαλισμένους τους, εφόσον αυτές πραγματοποιούνται από Ιατρούς Βελονιστές με τις νόμιμες προϋποθέσεις άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος όπως ορίζονται από το νόμο, ακόμη και σε εξωνοσοκομειακή – ιδιωτική βάση.

Από το 1996 δημιουργήθηκε και λειτουργεί στον κόμβο της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, η πρώτη Ελληνική ιστοσελίδα για το Βελονισμό. Στην ιστοσελίδα αυτή (http://users.med.auth.gr/~karanik/), που απευθύνεται κυρίως στους επαγγελματίες του Βελονισμού και εκδίδεται στα Ελληνικά και Αγγλικά, ο επισκέπτης μπορεί να αντλήσει γενικές πληροφορίες για τον βελονισμό και τις θεραπευτικές αρχές του και κυρίως να μελετήσει το πρώτο και μοναδικό στον κόσμο online περιοδικό για το Βελονισμό, με αξιόλογες ερευνητικές εργασίες από καταξιωμένους επιστήμονες τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού.

Πληροφορίες όσον φορά τον Ιατρικό Βελονισμό στην Ελλάδα παρέχονται από:

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒEΛΟΝΙΣΜΟΥ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ
Μητροπόλεως 68
54622 Θεσσαλονίκη
Τηλ : 031 223989
Κιν : 0944 757495
Fax : 031 283509
e-mail : karanik@med.auth.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ
Παπαδιαμαντοπούλου και Αλκμάνος 2
11528 Αθήνα
Tηλ : 01 7220542
Fax : 01 7293345
e-mail : karavis@ath.forthnet.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ
Σόλωνος 34
10673 Αθήνα
Τηλ : 01 3637064
Fax : 01 6004707

Διαβάστε επίσης