Πότε πρέπει να αναβληθεί μια θεραπεία με Βελονισμό

Σύμφωνα με την σύγχρονη αντίληψη για το Βελονισμό, δεν υπάρχουν απόλυτες αντενδείξεις για την εφαρμογή του. Εφόσον ο γιατρός θεωρήσει σκόπιμη τη θεραπεία, μπορεί να προχωρήσει, λαμβάνοντας υπόψη τη γενική κατάσταση του ασθενή.

Για ιστορικούς καθαρά λόγους, παραθέτουμε τις απόλυτες αντενδείξεις του βελονισμού, όπως αναφέρονται στα συγγράμματα της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής:

1. Πριν και μετά τη σεξουαλική επαφή
2. Σε μεθυσμένους ασθενείς
3. Σε καταστάσεις ψυχικής υπερέντασης, μεγάλης οργής και φόβου
4. Μετά από έντονη σωματική κόπωση
5. Όταν ο ασθενής είναι διψασμένος
6. Όταν ο ασθενής παρουσιάζει υψηλό πυρετό
7. Σε καταστάσεις έντονης εφίδρωσης
8. Κατά τη διάρκεια καταιγίδων με κεραυνούς
9. Μετά τη δύση του ήλιου

Για κάποιες από τις παραπάνω περιπτώσεις, ο λόγος για τον οποίο αποφεύγεται ο βελονισμός είναι προφανής. Στις υπόλοιπες όμως περιπτώσεις, η εξήγηση είναι μόνο φιλοσοφική και στην πράξη δεν έχει διαπιστωθεί ουδέποτε αναποτελεσματικότητα της παρεχόμενης θεραπείας.

Διαβάστε επίσης