Οι σχιστίες του στόματος πρέπει να αντιμετωπίζονται έγκαιρα

Παιδιά, που κατά τη γέννησή τους παρουσιάζουν σχιστίες στη στοματική κοιλότητα, όπως χειλεοσχιστία, υπερωιοσχιστία (χάσμα στον ουρανίσκο, που επικοινωνεί με τη μύτη) και στη μαλθακή υπερώα, αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα και σωστά, παρουσιάζουν μείζονα λειτουργικά προβλήματα, όπως αδυναμία της λήψης τροφής (τα βρέφη δεν μπορούν να θηλάσουν), έντονη διαταραχή στην ομιλία (ρινολαλιά), καθώς και έντονη δυσμορφία στη μύτη και στην άνω γνάθο (υποπλασία των οστών του προσώπου) στην εφηβική και τη μετέπειτα ηλικία.

Η αντιμετώπιση των σχιστιών, αποτέλεσε ένα από τα θέματα που εξετάστηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών του 15ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής.

Ειδική αναφορά έγινε επίσης και στην αισθητική του προσώπου, όπου η γναθοχειρουργική έχει να προσφέρει σημαντικές προόδους και σημαντική προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, καθώς με επεμβάσεις που γίνονται με αποκλειστικά ενδοστοματική προσπέλαση, χωρίς δηλαδή να υπάρχει η παραμικρή ουλή ή δυσμενής επίπτωση στο πρόσωπο του ασθενή, μπορούν να «μετακινηθούν» με ασφάλεια σχεδόν όλα τα οστά του προσώπου και να ακινητοποιηθούν σε νέες αισθητικά αποδεκτές θέσεις.

Έτσι σήμερα ο γναθοχειρουργός μπορεί να μικρύνει ή να μεγαλώσει ένα αντίστοιχα μεγάλο ή μικρό σαγόνι, να κάνει ένα πηγούνι πιο όμορφο και να διορθώσει ένα πρόσωπο, που εμφανίζει ασυμμετρία.

Διαβάστε επίσης