Γλωσσική ανάπτυξη

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Είναι η διαδικασία ωρίμανσης της γλώσσα του παιδιού.

Στάδια γλωσσικής ανάπτυξης

Για όλα τα παιδιά, η γλώσσα εξελίσσεται με παρόμοιο τρόπο, προχωρώντας μέσα από μια σειρά σταδίων.

– Οχτώ έως δώδεκα εβδομάδων: ’ναρθρες κραυγές.

– Έως πέντε μηνών: Μωρουδίστικη φλυαρία (τυχαία). Το βρέφος πειραματίζεται με το ύψος και την κλίμακα της φωνής του. Όλα τα βρέφη τείνουν να παράγουν τα ίδια ψελλίσματα ανεξάρτητα από τη μητρική τους γλώσσα.

– Έως οχτώ μηνών: Μωρουδίστικη φλυαρία (ελεγχόμενη). Τα ψελλίσματα μοιάζουν με μια μορφή συζήτησης, και οι ήχοι έχουν σχέση με τις λέξεις που χρησιμποποιούν οι γονείς. Το βρέφος ξεχωρίζει έναν αγαπημένο ήχο, τον οποίο χρησιμοποιεί συστηματικά σε παρόμοιες περιστάσεις.

– Έως δώδεκα μηνών: Πρώτα σημάδια ομιλίας: Το βρέφος χρησιμοποιεί τους ήχους που έχει μάθει, με σοβαρή έκφραση και τονισμό της φωνής του.

– Έως δεκαπέντε μηνών: Τα πρώτα λόγια. Το παιδί λέει πιθανότατα την πρώτη του λέξη, την οποία κατανοούν μόνο οι άνθρωποι που το γνωρίζουν.

– Έως δεκαεπτά μηνών: Εμπλουτισμός του λεξιλογίου. Πολλά δίχρονα παιδιά χρησιμοποιούν πάνω από διακόσιες λέξεις, ενώ καταλαβαίνουν πολύ περισσότερες.

– Έως εικοσιδύο μηνών: Σχηματισμός προτάσεων. Το παιδί αρχίζει να συνδυάζει δύο λέξεις μαζί, για να σχηματίσει μια σύντομη φράση. Από αυτή τη στιγμή και έπειτα, η ικανότητα του παιδιού να χρησιμοποιεί προτάσεις με όλο και περισσότερες λέξεις και πιο σύνθετα νοήματα αυξάνεται με εκπληκτικό ρυθμό.

– Δύο ετών: Το παιδί δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον για τα ονόματα των ανθρώπων, χρησιμοποιεί εκατοντάδες λέξεις, και αναγνωρίζει με ευκολία τα μέρη του σώματός του.

– Τριών ετών: Το παιδί άρχίζει να χρησιμοποιεί επίθετα, ζητά να του διαβάζουν παραμύθια, ρωτάει συνεχώς και για όλα.

– Τεσσάρων ετών: Το παιδί έχει αρκετά πλούσιο λεξιλόγιο και χρησιμοποιεί αντωνυμίες. Του αρέσουν τα ρυθμικά ποιηματάκια και ναγνωρίζει τα βασικά χρώματα. Μπορεί ακόμη να περιγράψει μια πρόσφατη εμπειρία του.

– Πέντε ετών: Το παιδί μιλά καθαρά και αρχίζει να γίνεται κατανοητό από τα άλλα παιδιά και τους ενήλικες.

Από αυτή τη στιγμή και πέρα, και με τη βοήθεια και του σχολείου, η γλωσσική ικανότητα του παιδιού βελτιώνεται συνεχώς.

Διαβάστε επίσης