Αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας

Άλλες ονομασίες

Antisocial Personality Disorder

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Η αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας σχετίζεται με εγκληματική, βίαιη, και παρεμβατική συμπεριφορά εφήβων.

Αιτίες

Οι ερευνητές μελέτησαν πολλά στοιχεία των αντικοινωνικών ατόμων, όπως την ιστορία τους, την ψυχολογική και σωματική λειτουργία τους, και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, για να καταλάβουν γιατί συμπεριφέρονται μ’ αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν στοιχεία ότι η κληρονομικότητα παίζει ρόλο στην αντικοινωνική συμπεριφορά. Υιοθετημένα παιδιά που χωρίστηκαν από την γέννησή τους από τους βιολογικούς τους γονείς, οι οποίοι κάλυπταν τα κριτήρια διάγνωσης αντικοινωνικής διαταραχής, υπέφεραν και εκείνα από αντικοινωνική διαταραχή. Ένας άλλος παράγοντας που μελετήθηκε είναι το άγχος. Φαίνεται ότι τα άτομα που εκδηλώνουν αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας δείχνουν λιγότερο άγχος σε σχέση με άλλα άτομα. Οι γνωσιακοί θεωρητικοί επικεντρώνονται στην καθυστέρηση της ηθικής ανάπτυξης του ατόμου. Από 7 έως 11 ετών τα παιδιά μπορούν να αντιληφθούν αν κάποιος τους φέρεται άδικα. Αν τους έχουν συμπεριφερθεί άδικα στο παρελθόν όταν βρεθεί την ευκαιρία θα προσπαθήσουν «να πάρουν το αίμα τους πίσω» για την σκληρότητα που έχουν βιώσει. Μετά τα 13 τα παιδιά αρχίζουν να σκέφτονται για την ορθότητα των πράξεών τους. Έτσι η ανάπτυξη της αντικοινωνικής προσωπικότητας, σύμφωνα με τους γνωσιακούς, προσκολλείται στην ηλικία των 7 έως 11 ετών και δεν ενδιαφέρεται για τις επιπτώσεις της συμπεριφοράς της στους άλλους. Τέλος, υπάρχουν στοιχεία ότι η παιδική κακοποίηση ή η παραμέληση μπορεί να οδηγήσουν στην αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας

Πως γίνεται η διάγνωση της αντικοινωνικής διαταραχής προσωπικότητας

Τουλάχιστον τρία από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά είναι απαραίτητα για τη διάγνωση της διαταραχής:
1. Αποτυχία να υπακούσει σε κοινωνικούς κανόνες (παραβίαση νόμων)
2. Απάτη, χειρισμός
3. Παρορμητικότητα, αδυναμία σχεδιασμού
4. Εριστικότητα, επιθετικότητα
5. Αδιαφορία για την ασφάλεια του ίδιου και των άλλων
6. Συνεχή ανευθυνότητα
7. Έλλειψη λύπης αφού πληγώσει, κακομεταχειριστεί, ή κλέψει από κάποιον

Χαρακτηριστικά αντικοινωνικής συμπεριφοράς

Οι αντικοινωνικές προσωπικότητες αποδίδουν στους άλλους και όχι στον εαυτό τους την πηγή των προβλημάτων τους. Παρά την συχνή παραβίαση των δικαιωμάτων των άλλων πολλοί από αυτούς δεν έχουν ποινικό μητρώο. Αυτοί οι άνθρωποι μεταχειρίζονται σκληρά τους άλλους δίχως να αισθάνονται ενοχές. Ο ενθουσιασμός του κινδύνου και του χειρισμού των άλλων φαίνεται να είναι το κύριο κίνητρό τους.

Διαβάστε επίσης