Ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας

Άλλες ονομασίες

Narcissistic personality disorder

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Πρόκειται για διαταραχή που αφορά άτομα που χαρακτηρίζονται από υπερβολική αυταρέσκεια και αυτοθαυμασμό.
Ο όρος «ναρκισσισμός» προέρχεται από τον ελληνικό μύθο ενός νέου, του Νάρκισσου, ο οποίος ερωτεύτηκε τον αντικατοπτρισμό του. Επειδή δεν μπορούσε να πιάσει την εικόνα του, απελπίστηκε και πέθανε από την αγωνία του. Κατά μία άλλη εκδοχή ο Νάρκισσος έσκυψε να φιλήσει την εικόνα του και πνίγηκε.

Κρρτήρια διάγνωσης

Ο νάρκισσος έχει τουλάχιστον πέντε από τα παρακάτω εννέα χαρακτηριστικά:

1. υπερβολική αυτοεκτίμηση, υπερεκτίμηση προσωπικών επιτυχιών και δεξιοτήτων, και ανάγκη αναγνώρισης της ανωτερότητάς του έναντι των άλλων
2. ενασχόληση με φαντασιώσεις απεριόριστης επιτυχίας, δύναμης και ομορφιάς
3. πεποίθηση ότι οι δεξιότητές του και η μοναδικότητά του μπορούν να αναγνωριστούν μόνο από υψηλού κύρους άτομα ή οργανισμούς
4. απαίτηση υπερβολικού θαυμασμού και προσοχής
5. απαίτηση ευνοϊκής αντιμετώπισης
6. εκμετάλλευση άλλων ατόμων
7. έλλειψη ενσυναίσθησης των αναγκών και των συναισθημάτων των άλλων ατόμων
8. φθόνος προς τους άλλους ή πίστη ότι οι άλλοι τον φθονούν
9. αλαζονική συμπεριφορά.

Παράγοντες κινδύνου

Τις τελευταίες δυο δεκαετίες έχουν γραφτεί αρκετά βιβλία και άρθρα για την ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας. Σύμφωνα με τους ψυχαναλυτικούς θεωρητικούς η ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας πηγάζει από την ανεπαρκή τρυφερότητα και αποδοχή των ατόμων από τους γονείς τους στα πρώτα παιδικά χρόνια. Αντίθετα, οι συμπεριφοριστές υποστηρίζουν ότι η ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας πηγάζει από τις μη ρεαλιστικές προσδοκίες των κατορθωμάτων του παιδιού στην ενήλικη ζωή. Πάντως, οι υποστηρικτές και των δυο θεωριών συμφωνούν ότι τα βασικά χαρακτηριστικά και των δυο προσωπικοτήτων είναι η ανάγκη τους για διαρκή θαυμασμό, η αναμονή χατιριών από τους άλλους χωρίς αντάλλαγμα, και η αντίδραση στην κριτική με υπεροψία.

Διαβάστε επίσης