Ενδοδοντική θεραπεία

Άλλες ονομασίες

Απονεύρωση.

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Ενδοδοντική θεραπεία καλείται ένα σύνολο ενεργειών που σκοπό έχουν την αφαίρεση των νεύρων και των αγγείων του δοντιού (πολφός), τον καθαρισμό και την απολύμανση με ειδικά υγρά και εργαλεία του χώρου που καταλαμβάνουν και τέλος την έμφραξη του χώρου αυτού με ειδικό υλικό (γουταπέρκα). Η ενδοδοντική θεραπεία γίνεται όταν ο πολφός του δοντιού έχει καταστραφεί, μολυνθεί ή τραυματιστεί.

Η ενδοδοντική θεραπεία γίνεται όταν τα αγγεία και τα νεύρα του δοντιού, δηλαδή ο πολφός έχει καταστραφεί, μολυνθεί ή τραυματιστεί, περιλαμβάνει δε τρία στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο, αφαιρείται (εκπόλφωση) ο πολφός τόσο από το κυρίως σώμα του δοντιού (μύλη), όσο και από τις ρίζες.

Στο δεύτερο στάδιο, με ειδικά εργαλεία που μοιάζουν με βελόνες και απολυμαντικά υγρά, γίνεται επιμελής καθαρισμός, απολύμανση και διεύρυνση του χώρου που καταλάμβαναν τα αγγεία και τα νεύρα, τόσο στην μύλη -πολφικός θάλαμος- όσο και στις ρίζες -ριζικοί σωλήνες- του δοντιού. Εχει μεγάλη σημασία για την επιτυχία της ενδοδοντικής θεραπείας, ο καθαρισμός η απολύμανση και η διάνοιξη σε όλο το μήκος των ριζών.

Εάν μείνουν τυχόν υπολείμματα νεύρων ή αγγείων ή μικροβίων τότε αυτά μπορεί να προκαλέσουν την δημιουργία φλεγμονών ή και αποστημάτων. Καθοριστική σ’ αυτό το στάδιο είναι η βοήθεια της ακτινογραφίας του δοντιού.

Στο τρίτο στάδιο οι ριζικοί σωλήνες αποφράσσονται με ένα ειδικό υλικό, την γουταπέρκα. Και εδώ έχει μεγάλη σημασία η πλήρης κατά μήκος και κατά πλάτος έμφραξη τους.

Τα σωστά ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια, έχουν διάρκεια ζωής όσο και τα «ζωντανά» δόντια.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση