Ακρορριζικό απόστημα χρόνιο

Άλλες ονομασίες

Χρόνιο φατνιακό απόστημα

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Το χρόνιο ακρορριζικό απόστημα είναι χρόνια φλεγμονή των περιακρορριζικών ιστών (οι ιστοί γύρω από το άκρο της ρίζας του δοντιού), η οποία δημιουργείται είτε λόγω δράσης κάποιου χρόνιου ήπιου ερεθίσματος, είτε αποτελεί την εξέλιξη ενός οξέος ακρορριζικού αποστήματος που αφέθηκε χωρίς θεραπεία. Χαρακτηρίζεται από συνεχή συγκέντρωση πύου που παροχετεύεται είτε στο στόμα από τρύπα που το ίδιο δημιουργεί στα ούλα (συρίγγιο), είτε απορροφάται από τον οργανισμό.

Παθογένεια

Το χρόνιο ακρορριζικό απόστημα οφείλεται σε μικρόβια ή τοξίνες μικροβίων που αφού μόλυναν τον ριζικό σωλήνα της ρίζας του δοντιού (το κεντρικό μέρος κατά μήκος της ρίζας του δοντιού από όπου διέρχονται τ’ αγγεία και τα νεύρα του δοντιού), εξέρχονται από το ακρορριζικό τρήμα (η τρύπα στο κάτω άκρο της ρίζας απ’ όπου βγαίνουν τ’ αγγεία και τα νεύρα του δοντιού) και μολύνουν τους γύρω περιρριζικούς ιστούς. Τα μικρόβια αυτά όταν έχουν μικρή παθογόνο δύναμη ο οργανισμός μπορεί και τα ελέγχει και έτσι δημιουργείται μια ήπια χρόνια πυώδης φλεγμονή που δεν προκαλεί έντονα συμπτώματα. Πολλές φορές και ένα οξύ φατνιακό απόστημα όταν δεν θεραπευτεί μεταπίπτει σε χρόνιο.

Τί είναι το περιρρίζιο και τί η ακρορριζική περιοχή;

Περιρρίζιο καλείται ο ειδικός τύπος ιστού (συνδετικός ιστός) που περιβάλλει και συνδέει την ρίζα του δοντιού με το κόκαλο. Ακρορριζική περιοχή είναι η περιοχή μέσα στο κόκαλο που καταλήγει το άκρο της ρίζας του δοντιού. Στο άκρο αυτό της ρίζας υπάρχει μια τρύπα από την οποία βγαίνουν τα αγγεία και τα νεύρα του πολφού (ακρορριζικό τρήμα).

Κλινική εικόνα

Το χρόνιο ακρορριζικό απόστημα τις περισσότερες φορές είναι ασυμπτωματικό και ανακαλύπτεται τυχαία σε μια ακτινογραφία της περιοχής. ’λλες πάλι φορές υπάρχει ένας περιοδικός ήπιος πόνος και το συρίγγιο (η τρύπα σαν σπυράκι στα ούλα από την οποία παροχετεύεται μόνο του το πύo).

Διάγνωση

Η διάγνωση διευκολύνεται από το ιστορικό του ασθενή που συνήθως αναφέρει έντονο πόνο κατά το παρελθόν στην περιοχή ή τραυματισμό. Σε τυχαία ακτινογραφία της περιοχής επίσης, οπότε εμφανίζεται σαν ένας μαύρος κύκλος γύρω από την άκρη της ρίζας του δοντιού.

Αντιμετώπιση

Η θεραπεία συνίσταται στην εξάλειψη της μολύνσεως από τον ριζικό σωλήνα, που είναι και η κύρια αιτία δημιουργίας του αποστήματος. Αυτό γίνεται με την ενδοδοντικά θεραπεία. Σε περίπτωση που αυτή δεν αποφέρει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα τότε συνδυάζεται με χειρουργικό καθαρισμό της περιοχής (ακρορριζεκτομή).

Τι είναι η ενδοδοντική θεραπεία;

Η ενδοδοντική θεραπεία συνίσταται στην αφαίρεση των νεύρων και των αγγείων -του πολφού δηλαδή- μέσα από το δόντι, ο καλός καθαρισμός και απολύμανση με ειδικά υγρά και εργαλεία του χώρου που αυτά καταλάμβαναν (μέσα στο δόντι και στις ρίζες) και η έμφραξη του χώρου αυτού με ειδικό υλικό (γουταπέρκα).

Διαβάστε επίσης