Ερπης ζωστήρ

Άλλες ονομασίες

Ζωστήρας.

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Επανενεργοποίηση της λοίμωξης με τον ιό του έρπητα ζωστήρα που βρίσκεται σε λανθάνουσα κατάσταση.

Παθογένεια

Ο ιός του έρπητα ζωστήρα όταν μολύνει για πρώτη φορά τον άνθρωπο προκαλεί ανεμευλογιά. Στην συνέχεια ο ιός καταφεύγει στα νωτιαία γάγγλια και παραμένει σε λανθάνουσα κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση ελάττωσης του αμυντικού συστήματος του ξενιστή ο ιός επανενεργοποιείται και προκαλεί την νόσο του έρπητα ζωστήρα.

Πρόληψη

Υπάρχει η ειδική ανοσοσφαιρίνη της ανεμευλογιάς (VZIG) που χορηγείται σε ασθενείς με ανοσοανεπάρκεια.

Κλινική εικόνα

Η νόσος εκδηλώνεται με πόνο, εξάνθημα και φυσαλλίδες εντοπισμένο σε μιά περιοχή του δέρματος. Ο πόνος μπορεί να παραμείνει επι μακρό χρονικό διάστημα μετά την εξαφάνιση του εξανθήματος και χρειάζεται ειδικη αντιμετώπιση με αναλγητικά.
Η νόσος μπορεί να εκδηλωθει στον οφθαλμό και τότε υπάρχει άμεσος κίνδυνος για απώλεια της όρασης.

Διάγνωση

Με την χαρακτηριστική κλινική εικόνα των φυσσαλίδων και του πόνου εντοπισμένων σε μια περιοχή του σώματος. Η μικροσκοπική εξέταση των επιχρισμάτων των φυσσαλίδων αναδεικνύει χαρακτηριστικά κύτταρα.

Αντιμετώπιση

Χορηγείται ακυκλοβίρη η βαλασυκλοβίρη. Σε περίπτωση οφθαλμικού έρπητα ζωστήρα χορηγούνται ακόμη τοπικά αντιικά και ατροπίνη.

Διαβάστε επίσης