Έρπης γεννητικών οργάνων. Πόσο συχνός είναι;

Ο έρπης των γεννητικών οργάνων είναι ένα ιδιαίτερα συχνό αφροδίσιο νόσημα που προκαλείται συνήθως από τον ιό του απλού έρπητα τύπου 2 (HSV-2 herpes simplex virus – 2). Σαν αφροδίσιο νόσημα, μεταδίδεται με τη σεξουαλική επαφή.

Στην κλασσική περίπτωση εμφανίζονται φυσαλίδες, δηλαδή μικρές φουσκάλες με υγρό, στα γεννητικά όργανα, οι οποίες τις περισσότερες φορές πονάνε, για όσες μέρες διαρκεί η εκδήλωση του έρπητα (συνήθως 5-10 ημέρες). Χαρακτηριστικό του έρπητα είναι οι συχνές υποτροπές.

Όμως, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μολυνθεί από έρπητα και δεν εμφανίζουν τα παραπάνω συμπτώματα. Ωστόσο εξακολουθούν να είναι μολυσματικοί, δηλαδή μπορούν να μεταδόσουν τον έρπητα με τη σεξουαλική επαφή. Τις περισσότερες φορές ούτε και οι ίδιοι το γνωρίζουν.

Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που κάνει τον έρπητα των γεννητικών οργάνων ιδιαίτερα συχνό αφροδίσιο νόσημα. Ενδεικτικά αναφέρεται οτι 40-50 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν έρπητα γεννητικών οργάνων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Διαβάστε επίσης