Ερπης επιχείλιος

Άλλες ονομασίες

Λοίμωξη απο έρπη τύπου 1.

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Μόλυνση με τον ιό του έρπητα τύπου 1.

Παθογένεια

Ο ιός του έρπητος τύπου 1 όταν μολύνει αρχικά τον ξενιστή προκαλεί φαρυγγίτιδα και ουλοστοματίτιδα με πυρετό. Μετά την πρωτοπαθή λοίμωξη ο ιός παραμένει στο σώμα του ξενιστή και επανενεργοποιείται σε κάθε περίπτωση μείωσης της αμυντικής δυνατότητας.

Κλινική εικόνα

Κατά την διάρκεια της πρωτοπαθούς λοίμωξης παρουσιάζεται φαρυγγίτιδα και ουλοστοματίτιδα, πυρετός, αδιαθεσία και μυαλγίες. Σε επανενεργοποιήση της λοίμωξης εκδηλώνονται βλάβες στα χείλη και στο εσωτερικό του στόματος. Σε ανοσοκατασταλμένους (μεταμοσχευμένους, ασθενείς με AIDS) μπορεί ωα προκληθεί σοβαρή βλεννογονίτιδα και διασπορά στα σπλαχνικά όργανα.

Διάγνωση

Γίνεται με ειδική μικροσκοπική εξέταση των κυττάρων της βλάβης και ανοσοφθορισμό.

Αντιμετώπιση

Χορηγείται ακυκλοβίρη

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα